Hà Nội phấn đấu hết năm có thêm 26 xã về đích nông thôn mới

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có báo cáo gửi HĐND TP về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuôi năm 2018.

Tại báo cáo này, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố cũng được đề cập đến. Theo đó, Thành phố đã tích cực thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Đã kịp thời phân bổ các nguồn vốn thực hiện Chương trinh 02-CTr/TU của Thành ủy; tổ chức Hội đồng thẩm định đi thẩm tra, chấm điểm và hoàn thiện thủ tục công nhận 39 xã đạt chuẩn năm 2017.

Hà Nội phấn đấu hết năm có thêm 26 xã về đích nông thôn mới

Đến nay Thành phố Hà Nội được Chính phủ công nhận 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 22,2%. Có 294/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 76,16% tăng 12,7%; trong số 92 xã còn lại, có 56 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, còn 36 xã đạt và cơ bản đạt từ 10-14 tiêu chí.

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn nảm 2017 đạt 38 triệu đồng/năm (năm 2016 là 36 triệu đồng/năm). Cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 95% đưòng liên thôn được bê tông hóa; 91% đường ngõ xóm và 50% đường giao thông trục chính nội đồng được cứng hóa; 100% các hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; có 319/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về Trường học; 377/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về thủy lợi; 357/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 100% số xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về nhà ở dân cư.

Ông Chung cũng cho biết, đến cuối năm 2018, Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu có thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều