Hà Nội: Quản lý thu chi tại các trường trong hệ thống giáo dục công lập năm học 2018 - 2019 thế nào?

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn số 3120 về việc hướng dẫn công tác quản lý thu chi đầu năm học 2018 – 2019.

Cụ thể, đối với khoản thu học phí tại các cơ sở công lập thực hiện đúng theo mức thu học phí do HĐND thành phố quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP. Hà Nội và mức thu học phí đối với trường Trung cáp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2018 – 2019.

Đồng thời thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Đối với các cơ sở giáo dục có sử dụng chương trình giáo dục song bằng thì thực hiện theo đúng quyết định của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt đề án “thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc tại trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao: Thực hiện đúng theo quyết định của HĐND TP. Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn.

Còn đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thực hiện quyết định thu học phí theo quy định của Chính phủ. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục khi thu học phí phải sử dụng hóa đơn theo quy định cũng như công khai mức học phí từng năm học và dự kiến cho cả các cấp học (đối với cơ sở giáo dục phổ thông).

Đối với các khoản thu khác tại cơ sở giáo dục công lập: Thực hiện theo quy định của TP. Hà Nội trong ban hành quy định về thu cũng như sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Cùng với đó phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi phải được sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

Đối với việc dạy thêm, học thêm: Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm. Nhà trường tổ chức thu chi công khai và thanh quyết toán tiền dạy thêm, học thêm qua bộ phận tài vụ của nhà trường. Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. Mức chi và tỷ lệ phân bố chi phải được thông qua Hội đồng giáo dục trường và được quy định cụ thể trong cơ chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục, thể thao cũng như phù hiệu: Phải thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

Năm học 2018 – 2019 chấm dứt việc thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường. Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT về việc tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Như vậy, theo quyết định này của Sở GD&ĐT Hà Nội thì các cơ sở giáo dục chỉ được thu các khoản thu theo quy định (đối với cơ sở giáo dục công lập chỉ được tiến hành các khoản thu khác sau khi có thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên), không được trực tiếp thu kinh phí hoạt động của ban cha mẹ học sinh, không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Ngoài các khoản thu theo quy định, các cơ sở giáo dục công lập không được thực hiện hoặc đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện các khoản thu khác từ người học, cha mẹ người học dưới bất kỳ hình thức nào. Không tự ý lập các quỹ hoặc để ban đại diện cha mẹ học sinh lập quỹ ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu sai quy định của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tất cả các khoản thu chi phát sinh tại đơn vị phải được phản ánh và ghi sổ kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều