Hà Nội sẵn sàng lộ trình chuyển đổi kinh doanh xăng E5

Hà Nội sẽ quyết liệt chuyển đổi kinh doanh xăng A92 sang xăng E5, đảm bảo đúng lộ trình đến 1/1/2018, trên địa bàn Hà Nội sẽ chỉ còn kinh doanh xăng E5 và xăng RON95.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội khẩn trương chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật để triển khai thực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92.

Đảm bảo từ ngày 01/01/2018, các Doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch số 207/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển nhiên liệu và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội sẽ quyết liệt chuyển đổi kinh doanh xăng A92 sang xăng E5, đảm bảo đúng lộ trình đến 1/1/2018, trên địa bàn Hà Nội sẽ chỉ còn kinh doanh xăng E5 và xăng RON95.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92, E10 nói riêng, trong đó, cần làm rõ lợi ích của việc sử dụng xăng E5 RON 92, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm sử dụng; Các doanh nghiệp đầu mối đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nâng công suất các trạm trộn xăng E5, đảm bảo nguồn cung ứng xăng E5 cho thị trường kể từ ngày 01/01/2018.

 Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố khẩn trương chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật để triển khai thực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện Lộ trình để đảm bảo các mục tiêu đã đề ra; hướng dẫn và chấn chỉnh việc tổ chức kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 tại các cửa hàng bán lẻ phù hợp, đáp ứng yêu cầu từ ngày 01/01/2018 chỉ sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh, phân phối và bán lẻ xăng dầu theo Đề án và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, đôn đốc các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh xăng nhiên liệu sinh học (E5 RON 92, E10) cung cấp cho thị trường; Chủ trì xây dựng các nội dung tuyên truyền, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến về xăng sinh học E5 đến người tiêu dùng; Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường có kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện việc kinh doanh xăng E5 RON 92 tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

 Các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người dân trên địa bàn hiểu rõ lợi ích và sử dụng xăng sinh học E5. Chỉ đạo sử dụng xăng sinh học E5 đối với các phương tiện vận tải đường bộ của cơ quan, đơn vị trực thuộc sử dụng ngân sách.

Các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện Lộ trình chuyển đổi xăng E5.

 UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh xăng E5 của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn...

Được biết, tại Hội nghị triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 15/12/2017, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan khẳng định, Hà Nội sẽ quyết liệt chuyển đổi kinh doanh xăng A92 sang xăng E5, đảm bảo đúng lộ trình đến 1/1/2018, trên địa bàn Hà Nội sẽ chỉ còn kinh doanh xăng E5 và xăng RON95.

Ngày 22-11-2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 53/2012/QÐ-Tg quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống (xăng E5) dùng cho động cơ xăng và động cơ đi-ê-den của các phương tiện cơ giới đường bộ. Theo quyết định này, từ ngày 1-12-2014, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Ðà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu là xăng E5. Từ ngày 1-12-2015, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc là xăng E5. Tuy các ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để đưa xăng E5 vào thị trường, song kết quả thực hiện vẫn chưa được như mong muốn.


 

T.H
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều