Hà Nội sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Hà Nội đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp các cơ quan báo chí theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.

Ngày 26/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1459/QĐ-UBND về Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị về mục đích, yêu cầu của việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của UBND TP để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện; đảm bảo hiệu quả, thông suốt và thống nhất hành động; Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực có khả năng xã hội hóa cao: tập trung chuyển sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; chuyển sang công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, ở lĩnh vực giáo dục: Sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý; thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế; Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non. Tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hoá cao.

Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội: Nghiên cứu sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả; Nghiên cứu tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng, trợ giúp các nhóm đối tượng dựa vào cộng đồng; hợp nhất các trung tâm bảo trợ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng.

Lĩnh vực y tế: Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm; Sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp thành phố thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp trên cơ sở sáp nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép. Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác. Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực.

Lĩnh vực văn hóa và thể thao: Sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu. Đối với các đơn vị nghệ thuật khác chuyển sang hình thức ngoài công lập.

Lĩnh vực thông tin và truyền thông: Đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp các cơ quan báo chí theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.

Lĩnh vực NN&PTNT: Nghiên cứu xây dựng Đề án hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông,... cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về phòng kinh tế cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ.

Các lĩnh vực khác: Tiếp tục rà soát toàn bộ các đơn vị sự nghiệp công trong từng ngành, từng lĩnh vực để sắp xếp các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; chuyển đổi mô hình hoạt động đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với doanh nghiệp nhà nước: Hoàn thành sắp xếp 05 Công ty thủy lợi trên địa bàn Thành phố thành 04 Công ty và phân chia lại địa bàn quản lý theo Thông báo số 822-TB/TU ngày 14/7/2017; Tổ chức lại Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; Thực hiện các bước cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Thành phố.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố, Thủ trưởng các doanh nghiệp Nhà nước nghiên cứu, hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch của UBND TP, xác định đầy đủ ý thức trách nhiệm của người đứng đầu để quyết liệt chỉ đạo triển khai được hiệu quả, đúng thời hạn; Riêng đối với các nhiệm vụ cụ thể theo ngành, lĩnh vực; các sở quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

TIN LIÊN QUAN
N.Huyền
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều