Hà Nội: Thống nhất mức chi hỗ trợ thực hiện vận động xây dựng NTM

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1931/UBND-KT cho ý kiến về mức chi thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Hà Nội: Thống nhất mức chi hỗ trợ thực hiện vận động xây dựng NTM

Theo đó, để đảm bảo tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính, UBND TP yêu cầu các quận, huyện, thị xã áp dụng mức chi tối thiểu quy định tại tại Khoản 10 và 11 Điều 4 Thông tư số 121/2017/TT-BTC, ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: Kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban MTTQ cấp xã là 20.000.000 đồng/năm/xã. Đối với các xã thuộc vùng khó khăn (xã khu vực II) theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 là: 25.000.000 đồng/năm/xã.

Mức chi hỗ trợ đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương: Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư. Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định.

Đối với các xã thuộc vùng khó khăn (xã khu vực II) theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài mức hỗ trợ theo quy định nêu trên thì được bố trí thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Kinh phí thực hiện mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được bố trí trong dự toán giao ngân sách xã, phường, thị trấn.

Sau khi HĐND TP ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội. UBND các quận, huyện, thị xã áp dụng thực hiện mức chi hỗ hợ theo đúng quy định tại Nghị quyết của HĐND TP.

UBND TP yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

N. Huyền

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều