Hà Nội vừa tiếp nhận, bổ nhiệm hai tân Phó giám đốc Sở

N. Huyền

UBND Thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Trưởng ban Ban Kiểm soát nội bộ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao quyết định cho hai tân Phó giám đốc Sở.

Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hà, sinh ngày 04/12/1980, Phó Trưởng ban Ban Kiểm soát nội bộ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

Ông Nguyễn Quốc Hà được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cùng ngày, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Vân Anh, sinh ngày 01/8/1968, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Bà Trần Thị Vân Anh được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8. Quyết định này có hiệu lực kể từ 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet