Hà Tĩnh: Đất "vàng" trụ sở cho DN thuê giá bèo, giá việc gì cũng thần tốc thế tốt quá

Sau khi Infonet có loạt bài phản ánh về việc chuyển trụ sở phường về nơi xập xệ, lấy đất vàng cho thuê kinh doanh với giá rẻ mạt, không qua đấu giá, chúng tôi nhận được nhiều thông tin phản hồi từ dư luận về bất cập trong thủ tục giao đất và thanh lý tài sản của vụ việc này

Quỹ Tín dụng nhân dân Kỳ Anh tọa lạc trên khu đất vàng không qua đấu giá

Những văn bản "khó hiểu"

Trước hết, về Đơn xin thuê đất, trong quá trình thu thập tư liệu tại các cơ quan chức năng, PV phát hiện có 2 tờ đơn xin thuê đất xuất hiện trong cùng một ngày.

Cụ thể, trong ngày 4/5/2015, xuất hiện 2 tờ đơn có cùng một nội dung của một doanh nghiệp. Đó là đơn của bà Trần Thị Hằng, Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh và ông Trần Đại Nhân, một thành viên của Quỹ này. Điều khác biệt ở chỗ, bà Hằng xin thuê 1.135,7m2, còn ông Nhân lại xin thuê 1.188,5m2.

Hình thức thuê đất trong Đơn xin thuê đất của Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh là trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Nhưng tại Quyết định thu hồi và cho thuê đất số 2223/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 do Chủ tịch UBND tỉnh ký, thì hình thức thuê đất là do nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm. 

Cùng ngày 4/5/2015, xuất hiện 2 tờ đơn có cùng một nội dung, của Quỹ Tín dụng nhân dân Kỳ Anh

Kỳ lạ hơn, tại Biên bản làm việc ngày 3/4/2015 do Sở Tài chính tổ chức, gồm đại diện các Sở và các bên liên quan lại căn cứ vào một văn bản chưa từng tồn tại, 3 ngày sau đó mới ra đời.

Cụ thể, biên bản có đoạn viết: “Trên cơ sở phương án sử dụng tài sản và đề xuất của Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh tại Văn bản số 06/CV-QTD ngày 06/4/2015, xét thấy các tài sản còn lại trên khu đất phần lớn đã bị hư hỏng do xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu... mặc dù còn giá trị trên sổ sách nhưng giá trị sử dụng không còn và không phù hợp”.

Ngoài ra, việc các cơ quan chức năng ra các văn bản để giao đất cho Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh cũng rất "thần tốc". Cụ thể, ngày 4/5/2015, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh có đơn xin thuê đất thì ngày 5/5/2015, UBND thị trấn Kỳ Anh có đơn xin trả lại đất.

Điều đặc biệt hơn là cũng trong ngày 5/5/2015, UBND huyện Kỳ Anh có văn bản 609/UBND-TCKH về việc triển khai xử lý trụ sở làm việc cũ UBND thị trấn Kỳ Anh bàn giao cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh.

"Không qua đấu giá là sai"

Tại Quyết định số 1755/UBND-TH, ngày 23/4/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép thanh lý trụ sở làm việc của UBND thị trấn Kỳ Anh cũ, mà không qua bán đấu giá: “Phê duyệt giá trị tài sản thanh lý Nhà làm việc 2 tầng trụ sở cũ UBND thị trấn Kỳ Anh là 229.599.171 đồng, cho phép Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh được mua thanh lý nguyên trạng”.

Quyết định thu hồi và cho thuê đất

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 1264/QĐ-STC ngày 14/5/2015 của Sở Tài chính Hà Tĩnh về việc thanh lý tài sản nhà nước trụ sở cũ UBND thị trấn Kỳ Anh (Kèm theo Danh mục tài sản thanh lý trên đất trụ sở cũ UBND thị trấn Kỳ Anh), thì giá trị còn lại của nhà làm việc, sân và hàng rào là 317.213.306 đồng.

Lý giải về những "khó hiểu" nói trên, ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản, Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết: “Sở dĩ Biên bản làm việc ngày 3/4/2015 nhưng lại căn cứ vào Văn bản số 06/CV-QTD ngày 06/4/2015, là vì, khi tổ chức họp thì doanh nghiệp chưa có phương án sử dụng. Bắt buộc phải có phương án sử dụng để có những tài sản phù hợp với quy hoạch và phương án sử dụng thì doanh nghiệp phải mua”.(!?)

“Tại cuộc họp, doanh nghiệp chưa đưa ra được phương án sử dụng thì đề nghị phải về bổ sung. Ngày 3/4 họp nhưng có thể cả chục ngày sau, doanh nghiệp mới bổ sung được phương án”, ông Hùng nói thêm.

Cũng theo ông Hùng, trong phương án sử dụng, doanh nghiệp tận dụng được nhà nào thì phải mua thanh lý nhà đó. Trường hợp bổ sung phương án sử dụng mà không tận dụng được tài sản nào thì giao cho huyện thanh lý.

Biên bản làm việc ngày 3/4/2015 lại căn cứ vào công văn 06/4/2015

Trao đổi về việc số tiền 317.213.306 đồng từ Quyết định 1264 của Sở Tài chính thì ai trả? Ông Hùng cho biết: “Không ai phải trả cả. Khi đã thanh lý thì làm gì có ai phải trả tiền. Có những tài sản đang có giá trị theo sổ sách, nhưng nó nằm 1 trong 3 trường hợp thì được thanh lý. Khi có dự án mới đầu tư chuyển giao thì phải thanh lý tài sản cũ thôi. Chứ có phải chờ hết khấu hao rồi mới thanh lý cả đâu”.

“Cái này thanh lý là để cho đơn vị quản lý tài sản họ ghi giảm tài sản trong sổ sách của UBND huyện Kỳ Anh. Bởi vì nếu không thanh lý thì họ phải tiếp tục theo dõi”, ông Hùng nói.

Trao đổi với Infonet về việc này, Luật sư Phạm Quỳnh Trang, Phó Giám đốc Công ty luật Thành Đồng (TP. Hà Tĩnh) khẳng định: “Việc thanh lý đối với Nhà làm việc 02 tầng của UBND thị trấn Kỳ Anh (cũ) với giá 229.599.171 đồng, không thông qua đấu giá là vi phạm Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 09/2001/QĐ-TTg”.

Quyết định số 1264/QĐ-STC của Sở Tài chính về việc định giá và thanh lý tài sản

Căn cứ Điều 7 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 /01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014 thì:

Điều 7. Thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước quy định tại khoản 4 Điều 5, khoản 3 Điều 6 Quyết định này được thực hiện thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyết định việc bán, chuyển nhượng bằng hình thức chỉ định trong các trường hợp sau:

- Chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng cho mục đích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao.

Giá bán tài sản trên đất do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định phải bảo đảm phù hợp với giá trị còn lại theo thực tế đánh giá lại; giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Sở Tài chính xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá bán tài sản trên đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp bán, chuyển nhượng chỉ định; trường hợp cơ sở nhà, đất thuộc Trung ương quản lý phải có ý kiến của Bộ Tài chính đối với giá bán tài sản trên đất.

 

TIN LIÊN QUAN
Trần Hoàn
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều