Hà Tĩnh: Trung Tâm dịch vụ việc làm tư vấn đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Năm 2107, gần 4500 lao động được Trung Tâm dịch vụ giới thiệu việc làm Hà Tĩnh tư vấn đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ lao động khác.

Lao động được Trung Tâm giới thiệu việc làm Hà Tĩnh tư vấn về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp tai Trung Tâm.

Trong năm 2017, Trung Tâm dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm Hà Tĩnh đã thành lập được bộ phận tư vấn, giới thiệu việc làm, tính chuyên môn, và chất lượng tư vấn được nâng lên rõ rệt.

Mặc dù, số lao động đến đăng ký làm chế độ tăng hơn nhiều so với năm trước nhưng đơn vị không để xảy ra việc sai sót, chậm trễ hồ sơ. 100% lao động đến liên hệ đều được tư vấn đầy đủ về các chế độ, chính sách liên quan, hồ sơ được giải quyết kịp thời, chính xác.

Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị liên quan giải quyết các trường hợp sai sót hồ sơ nguyên nhân từ phía người lao động. Kết hợp với BHXH tỉnh, Sở LĐTBXH tổ chức 2 cuộc thông tin tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp.

Trong năm 2017, tại Trung Tâm có 4.525 hồ sơ lao động đăng ký, đã có 4. 496 hồ sơ lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm, 60 hồ sơ lao động được hỗ trợ học nghề.

TIN LIÊN QUAN
Đặng Sơn
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều