Hải Dương: 14/15 chỉ tiêu kinh tế vượt và đạt kết hoạch năm

Trong phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Hải Dương cuối tháng 11, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển năm 2019. Theo đó, năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng khoảng 9,5% so với năm 2017.

Theo dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội tỉnh Hải Dương năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, có 14/15 chỉ tiêu kinh tế đề ra vượt và đạt kế hoạch.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng khoảng 9,0% so với năm trước; lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 18.096 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 204.332 tỷ đồng. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 36.370 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 ước đạt 52.773 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm…

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước tăng khoảng 9,0% so với năm 2017. (Ảnh minh họa)

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 ước đạt 16.290 tỷ đồng, bằng 112,9% dự toán Trung ương và bằng 112,1% dự toán so với HĐND tỉnh giao, tăng 10% so với thực hiện năm 2017. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2018 ước đạt trên 16.885 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - ông Nguyễn Dương Thái cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo nêu, ghi nhận những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 của tỉnh, thực hiện tương đối toàn diện các chỉ tiêu đặt ra: Các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, việc làm, thông tin và truyền thông được thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững.

Chủ tịch tỉnh Hải Dương cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian như: môi trường đầu tư kinh doanh chậm cải thiện, giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp; đăng ký thành lập mới doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể còn cao; tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng còn khó khăn; tình trạng ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông còn nhiều; công tác quản lý nhà nước ở một số đơn vị còn hạn chế, tính chủ động trong giải quyết công việc chưa cao.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc nhìn nhận những yếu kém để đưa ra giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019: Tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng phù hợp theo hướng phát triển các ngành lợi thế; Bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; Quan tâm tới hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; Chú trọng xây dựng củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vũng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo, trong đó cần làm rõ các nguyên nhân chủ quan, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên trên địa bàn hiện nay như: khai thác cát, sỏi lòng sông; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; giải quyết khiếu nại, tố cáo,….

Cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2019-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị thực hiện cơ chế điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm; rà soát tình hình thực hiện dự toán chi xây dựng cơ bản, nắm bắt tiến độ triển khai các dự án, công trình, cân đối nguồn vốn để bảo đảm đầu tư xây dựng phù hợp với khả năng thu ngân sách.

TIN LIÊN QUAN
Phương Liên
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều