Hải Dương đề ra nhiều nhiệm vụ về việc làm, an toàn lao động ngay tháng đầu năm

Chỉ trong tháng 12/2017, tỉnh Hải Dương đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm, thu hút sự tham gia của 117 doanh nghiệp với 679 người lao động, số người nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại sàn giao dịch là 196 người.

Theo báo cáo kết quả công tác lao động tháng 12/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2018 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương, trong tháng 12, Sở đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay số tiền 3.898 triệu đồng, thu hút 109 dự án và tạo việc làm mới cho 109 lao động. Tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm, thu hút sự tham gia của 117 doanh nghiệp với 679 người lao động, số người nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại sàn giao dịch là 196 người.

Trong tháng có 470 người đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, số người thất nghiệp có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng là 502 người, với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng; số người thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm là 657 người, trong đó số người được giới thiệu việc làm 523 người.

Chỉ trong tháng 12/2017, tỉnh Hải Dương đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm, thu hút sự tham gia của 117 doanh nghiệp với 679 người lao động, số người nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại sàn giao dịch là 196 người.

Trình Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết việc làm phê duyệt kế hoạch tăng cường quản lý lao động tỉnh Hải Dương đi làm việc tại Hàn Quốc, thực tập tại Nhật Bản… Cấp lại và cấp mới giấy phép lao động cho 85 người, xác nhận đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 2 người.

Tiếp nhận và xác nhận hồ sơ khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tiếp nhận và xác nhận hồ sơ thông báo làm thêm giờ, phối hợp kiểm tra đột xuất đối với một số doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lớp huấn luyện an tòa, vệ sinh lao động cho 35 người làm công tác an tòan, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp theo chương trình Mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động; tổng hợp về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 của các doanh nghiệp.

Đánh giá kết quả các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2017. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp theo sự phân công của Chính phủ, hướng dẫn và đôn đốc các sơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện các báo cáo thống kê cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, báo cáo theo quy định. Trong tháng đã tuyển mới được hơn 5.000 người ở các trình độ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng. Công nhận tốt nghiệp cho 8.485 người…

Cũng trong tháng, tỉnh Hải Dương đã tiến hành 3 cuộc điều tra tai nạn lao động, kết thúc và công bố kết luận 15 cuộc thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, điều tra tai nạn lao động…. Qua thanh tra, kiểm tra, điều tra tai nạn đã đưa ra kiến nghị, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ trong tháng đầu tiên của năm 2018 được Sở đề ra cụ thể, đối với công tác việc làm – an toàn lao động cần xây dựng kế hoạch triển khai Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm, thu thập thông tin thị trường lao động; Dự án tăng cường an toàn, vệ sinh lao động, tiếp tục thực hiện chương trình việc làm giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường thực hiện quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và người lao động của tỉnh đi làm việc tại nước ngoài.

Tiếp tục thực hiện các nội dung của Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2020. Báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về tình hình tại nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017; xây dựng dự toán, kế hoạch triển khai chương trình an tòan, vệ sinh lao động…

Đối với công tác dạy nghề, tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 – 2020”; đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở dạy nghề có đề nghị và đủ điều kiện; tổng hợp dữ liệu dạy nghề năm 2017; đánh giá kết quả thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề 2017….

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều