Hải Dương hoàn thành sáp nhập hơn 50 đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2018

Năm 2018, tỉnh Hải Dương đã sáp nhập 20 trung tâm giáo dục thường xuyên, 3 trung tâm y tế tuyến tỉnh, 37 cơ sở y tế tuyến huyện và một số đơn vị thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, thể thao, văn hóa; hoàn thành cổ phần hóa 2 đơn vị sự nghiệp ngành giao thông vận tải...

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2018 của tỉnh Hải Dương, tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trong các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tổ công tác PCI của tỉnh đã tích cực theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo của các Sở, ngành, địa phương thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại việc thực hiện công khai minh bạch các quy định của nhà nước, các tài liệu theo quy định; khắc phục trong công tác kiểm tra các doanh nghiệp, trong giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp.

Đến hết tháng 11 năm 2018 đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 1.460 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 9.918 tỷ đồng ,tăng 3,5% về số DN và tăng 37,7% về số vốn đăng ký. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 12.709 doanh nghiệp; tổng vốn đăng ký là: 138.678 tỷ đồng; giải thể 198 doanh nghiệp; tạm ngừng 352 doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đổi mới sắp xếp doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thành cổ phần hóa 2 đơn vị sự nghiệp ngành giao thông vận tải (Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương và Ban Quản lý các bến xe khách Hải Dương). Tiếp tục cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc tỉnh, Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương. Hoàn thành thoái vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương; đẩy nhanh tiến độ, thoái vốn tại Công ty truyền hình Cáp và 06 doanh nghiệp khác theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2016-2020.

Riêng đối với công tác sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, tại báo cáo gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính Hải Dương cho biết, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh hiện nay là 1.070 đơn vị, trong đó đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là 5 đơn vị, 40 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 369 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 656 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên.

Đến cuối năm 2018, đối với ngành giáo dục và đào tạo, tỉnh đã thực hiện sáp nhập 20 trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề, trung tâm dạy nghề để thành lập 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã.

Đối với ngành y tế, tuyến tỉnh đã thực hiện sáp nhập 3 đơn vị là Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật.

Tuyến huyện đã sáp nhập 37 đơn vị gồm 12 trung tâm y tế, 13 bệnh viện, 12 trung tâm dân số huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm y tế cấp huyện.

Đối với ngành lao động, thương binh và xã hội đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm dịch vụ việc làm.

Đối với lĩnh vực kinh tế, sự nghiệp khác, đã sáp nhập Trung tâm hợp tác Hải Dương - Viên chăn trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư vào Trung tâm Hợp tác hữu nghị trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.

Trong năm nay, tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thông tin với Trung tâm Thể dục, thể thao thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao trực thuộc UBND thành phố Hải Dương.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, tỉnh sẽ sáp nhập 3 trung tâm gồm Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao, Trung tâm thi đấu thể thao dưới nước, Trung tâm bóng bàn thành Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.

TIN LIÊN QUAN
Phương Liên
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều