Hải Dương tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống thuốc lá giai đoạn 2018 – 2020

Hoàng Thanh

Ngày 7/5/2018, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh Hải Dường đã ban hành Kế hoạch 1377/KH-BCĐ về phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, Sở Y tế Hải Dương có trách nhiệm phối hợp với các Sở Ban ngành, UBND các huyện, thị xã cũng nhưu thành phố tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, giám sát các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trong tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2018 – 2020 vfa triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, ban ngành cũng như địa phương.

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục triển khai thực hiện quy định cấm hút thuốc trong bệnh viện, sở ý tế, duy trì phong trào thi đua “Không hút thuốc lá trong bệnh viện” trong toàn ngành y tế, chỉ đạo xây dựng đồng loạy mô hình “cơ sở y tế không khói thuốc”.

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn về thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá  và các quy định xử phạt vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên bản tin, website của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các cấp cũng như đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại các khi dân cư, tổ dân phố.

Thực hiện in và cung cấp các tài liệu tuyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá và các biển “Môi trường không khói thuốc” để cấp phát cho các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn tình.

Phối hợp với các sở ban ngành triển khai hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát, thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động từ nguồn của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá – Bộ Y tế và triển khai thực hiện các hoạt động được Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá – Bộ Y tế phê duyệt.

Với các sở ban ngành như: Sở Văn hóa Thể thao&Du lịch, sở GD&ĐT, Sở Công thương, Sở Thông tin&Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải…:Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của các sở ban ngành xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2018 – 2020 và triển khai thực hiện theo luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị.

Phối hợp thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng nhiw các quy định xử phạt phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các đơn vị.

Phối hợp với Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá của đơn vị.

Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với các vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm hút thuốc lá theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương và các đoàn thể tỉnh: Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2018 – 2020 và triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị.

Đồng thời tích cực vận động cán bộ, công nhân viên cũng như người lao động và các hội viên tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc, phát động phong trào xây dựng “Môi trường không khói thuốc” tại các tổ chức thành viên.

Phối hợp thực hiện thường xuyên công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá cũng nhưu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên bản tin, tạp chí.

Tăng cường hướng dẫn, vận động việc đưa quy định cấm hút thuốc lá tại các đám cưới, đám tang, lễ hội, gặp mặt, hội họp…trên địa bàn dân cư vào nội quy, hương ước của khu dân cư để hạn chế việc mời hút thuốc trong sinh hoạt  cộng đồng. Đưa tiêu chí “không hút thuốc” vào tiêu chuẩn công nhận Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khu dân cư văn hóa.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet