Hải Phòng: Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Ngày 28/6, Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng đã công bố quyết định luân chuyển, bổ nhiệm nhiều chức danh cán bộ chủ chốt.
Lãnh đạo TP. Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm tại Sở GTVT

Theo đó, ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động về công tác tại quận Lê Chân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Lê Chân nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 1/7/2018 thay bà Đỗ Thanh Lê, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân được nghỉ hưu từ ngày 1/7/2018.

Điều động ông Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác tại huyện Vĩnh Bảo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 1/7/2018 thay cho ông Nguyễn Văn Quyn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo được nghỉ hưu ngày 1/7/2018.

Điều động ông Vũ Duy Tùng, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Giám đốc Sở Giao thông vận tải về công tác tại huyện An Lão, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 1/7/2018 thay ông Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2015 - 2020, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thôi tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2015 - 2020, để điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải, kể từ ngày 1/7/2018.

Điều động ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Lê Chân nhiệm kỳ 2015 - 2010, Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021, thôi giam gia Ban Thường vụ Quận ủy, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, để điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kể từ ngày 1/7/2018.

Chuẩn y Phó Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Kiến Thụy nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bổ nhiệm ông Trần Việt Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kể từ ngày 1/7/2018 (thời hạn bổ nhiệm theo quy định hiện hành) thay thế ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động về giữ chức Bí thư quận Lê Chân.

Bổ nhiệm ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 1/7/2018 (thời hạn bổ nhiệm theo quy định) thay thế ông Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về giữ chức Bí thư huyện Vĩnh Bảo.

TIN LIÊN QUAN

Nguyên Trung

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều