Hải Phòng: Ký kết quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn thông tin mạng

Ngày 22/12, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng ký kết quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn thông tin mạng giữa Sở và Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng.

Quảng cảnh lễ ký kết.

Theo đó, quy chế phối hợp gồm 3 chương, 7 điều dựa trên nguyên tắc: quan hệ phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Nội dung phối hợp: chia sẻ, trao đổi thông tin về giám sát không gian mạng, các sự cố an toàn thông tin mạng, lỗ hổng bảo mật, điểm yếu và nguy cơ mất an toàn thông tin mạng; tư vấn nghiên cứu phát triển các giải pháp, sản phẩm bảo đảm an toàn thông tin mạng và giám sát hệ thống mạng; kiểm định chất lượng, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin trang thiết bị, hệ thống mạng máy tính, phần mềm và cơ sở dữ liệu; tổ chức các lớp tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao năng lực về bảo đảm an toàn thông tin mạng, điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tổ chức các đợt diễn tập điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; ứng cứu sự cố mạng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của các bên khi có yêu cầu...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình  phát biểu tại lễ ký kết: Hải Phòng đang trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Phát triển viễn thông và công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt quan tâm, chú trọng. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh, an toàn trong công nghệ thông tin là vấn đề cấp thiết.

TIN LIÊN QUAN
Nguyên Trung
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều