Hải Phòng: Thí điểm hợp nhất cơ quan có nhiệm vụ tương đồng cấp quận, huyện

Chiều 21/11, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thí điểm hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp quận, huyện.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Lão; Thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Lão thành Văn phòng huyện An Lão, kể từ ngày 15/11/2018.

Phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Quận ủy Kiến An với Phòng Nội vụ quận Kiến An; Thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Quận ủy Kiến An với Phòng Nội vụ quận Kiến An thành Ban Tổ chức - Nội vụ quận Kiến An, kể từ ngày 15/11/2018.

Phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Kiến An với Thanh tra quận Kiến An; Thí điểm hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Kiến An với Thanh tra quận Kiến An thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra quận Kiến An, kể từ ngày 15/11/2018.

Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Dương Kinh; Thí điểm thành lập Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Dương Kinh, kể từ ngày 15/11/2018. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao các quận Kiến An, Dương Kinh và huyện An Lão đã chủ động, tích cực, quyết liệt, nghiêm túc trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Thành ủy trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng việc xây dựng các đề án cụ thể.

"Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng và đồng ý cho triển khai thực hiện thí điểm các đề án hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện nêu trên đều là những địa phương có quyết tâm chính trị lớn, chủ động sẵn sàng các công việc cho triển khai đề án. Đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, liên quan đến tổ chức cán bộ nên cần làm thận trọng trên cơ sở thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai nhân rộng"- Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu.

Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các địa phương được chọn thí điểm triển khai ngay việc thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, làm tốt công tác ổn định tư tưởng cho cán bộ trong diện sắp xếp, sáp nhập, bảo đảm sự ổn định.

Việc bố trí cán bộ sau hợp nhất bảo đảm đúng quy trình; các đơn vị cần thực hiện việc bố trí cán bộ theo lộ trình; xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan sau sáp nhập, hợp nhất phù hợp với địa phương; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp để đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bám sát các cơ quan chuyên môn thành phố để giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện để ban hành cơ chế, chính sách, điều kiện để các đơn vị thực hiện.

Các cơ quan của thành phố phải chủ động, bám sát cơ sở, có hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh, không chờ các địa phương kiến nghị, đề xuất lên mà phải phân công cán bộ giám sát, hướng dẫn để có sự phối hợp giải quyết kịp thời. Các cơ quan, đơn vị cần kịp thời phản ánh vấn đề phát sinh, báo cáo xử lý.

TIN LIÊN QUAN
Nguyên Trung
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều