HĐND tỉnh Bình Định giám sát hoạt động bảo tồn văn hóa các DTTS

Để kiểm tra công tác bảo tồn và phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số (DTTS), ngày 17/10, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát tại Sở VH&TT. Thời điểm giám sát của đoàn là từ năm 2013 đến nay.

Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế tại Bảo tàng tổng hợp. (Ảnh: Báo Bình Định)

Tại buổi giám sát, đại diện Sở VH&TT đã báo cáo những nét chính về tình hình chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa ở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh cùng những kết quả đạt được. Trong đó đặc biệt chú ý đến việc phát huy giá trị các di tích, khu căn cứ cách mạng ở vùng DTTS, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; công tác xây dựng các thiết chế văn hóa.

Để hoạt động bảo tồn hiệu quả, đi vào chiều sâu, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các DTTS Việt Nam đến năm 2020. Ngoài ra Sở còn tổ chức nhiều hoạt động như văn hóa, văn nghệ, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đồng bào DTTS về vai trò, vị trí, giá trị của văn hóa dân tộc, di sản văn hóa.

Tuy vậy, công tác bảo tồn văn hóa các DTTS trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế như một số nghi thức, lễ hội truyền thống mang tính cộng đồng ít được người dân quan tâm; có thời gian dài diễn ra tình trạng “chảy máu nhà sàn”.

Thời gian tới Sở sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng để khắc phục những điểm yếu nói trên nhằm giữ gìn và ngày càng phát huy bản sắc của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Nam
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều