HĐND tỉnh Quảng Bình sẽ có kỳ họp bất thường vào tháng 9/2018

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn số 1181/UBND-TH về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường, dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2018.

Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Bình lần thứ 7,  khóa XVII thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Theo đó, để chuẩn bị nội dung về ban hành Nghị quyết tại kỳ họp bất thường năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến diễn ra trong tháng 9/2018, đồng thời giảm khối lượng các Tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát các Tờ trình, Nghị quyết đã đưa vào kế hoạch ban hành tại kỳ họp giữa năm 2018 theo Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh mà chưa ban hành do chuẩn bị không kịp hoặc một số lý do khác; rà soát, đăng ký điều chỉnh, bổ sung nội dung cần thiết khác trình tại kỳ họp bất thường năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVII ban hành Nghị quyết.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành khi tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết phải nghiên cứu kỹ sự cần thiết, căn cứ ban hành, tính tương đồng của Nghị quyết, nguồn lực thực hiện để ban hành Nghị quyết đúng quy định hiện hành của pháp luật, có hiệu lực thi hành trong thực tế.

Đặc biệt, các sở, ngành có nội dung điều chỉnh, bổ sung cần ban hành Nghị quyết gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII.

 

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều