HN: Chương Mỹ huy động hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới

Huyền Anh

Đây là kết quả huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới của huyện Chương Mỹ (Hà Nội) sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng mô hình nông thôn mới.

 

Huyện Chương Mỹ huy động hàng trăm tỷ đồng cho xây dựng NTM

Theo đó, trong tổng số gần 451,56 tỷ đồng, thì ngân sách trung ương và thành phố hỗ trợ huyện Chương Mỹ gần 129 tỷ đồng thực hiện đề án xây dựng NTM trong năm 2016 - 2017; ngân sách huyện huy động được hơn 122 tỷ đồng; ngân sách xã gần 87,3 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng NTM hơn 110,3 tỷ đồng; huy động dân đóng góp 2,72 tỷ đồng; nguồn khác 228 triệu đồng.

Từ nguồn lực huy động, huyện Chương Mỹ đã tập trung đầu tư hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM. Theo kế hoạch, tính đến hết năm nay, số xã đã được công nhận xã chuẩn NTM trên địa bàn huyện Chương Mỹ là 18 xã; 2 xã đã đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí; 3 xã đã đạt và cơ bản đạt 16 tiêu chí; 1 xã đã đạt và cơ bản đạt 14 tiêu chí; 3 xã đạt và cơ bản đạt 12-13 tiêu chí; 1 xã đã đạt và cơ bản đạt 11 tiêu chí; 1 xã đã đạt và cơ bản đạt 10 tiêu chí; 1 xã đã đạt và cơ bản đạt 9 tiêu chí.

Cùng với xây dựng NTM, huyện Chương Mỹ tập trung đầu tư cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến hết quý III/2017, diện tích đã dồn điền đổi thửa của huyện Chương Mỹ là 10.520,13ha, bằng 97,66% so với kế hoạch huyện và bằng 100,73% so với kế hoạch thành phố giao. Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện là 1.344ha.

Diện tích chuyển đổi cây trồng vật nuôi sau dồn điền đổi thửa là 443ha, trong đó: Diện tích chuyển đổi sang trồng rau an toàn 8,8ha; chuyển đổi sang trồng cây ăn quả 164,9ha; chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi tập trung xa khu dân cư 32,1ha; nuôi trồng thủy sản 143ha; chuyển đổi sang mô hình trang trại tổng hợp 80,5ha.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet