HNNG 30: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Tuệ Minh

Sáng nay (13/8), tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 sẽ chính thức khai mạc với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và các cán bộ Ngoại giao lão thành. Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam

Hội nghị Ngoại giao (HNNG) lần thứ 30 diễn ra trong bối cảnh từ sau HNNG 29 đến nay, Bộ Ngoại giao tiếp tục triển khai đồng bộ và mạnh mẽ đường lối đối ngoại đúng đắn của Đại hội XII, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội, nâng cao vị thế của đất nước.

Tiến trình hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, chủ động và tích cực cả về chủ trương và hành động, góp phần tranh thủ được nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển và tạo động lực thúc đẩy cải cách, đổi mới trong nước. Quan hệ với các đối tác, nhất là với các nước láng giềng, khu vực và các nước lớn từng bước đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Công tác đối ngoại đa phương được chú trọng và triển khai hiệu quả, Việt Nam tham gia và đã có những đóng góp tích cực vào việc củng cố và thúc đẩy hình thành các liên kết quốc tế và khu vực, nổi bật là hoàn thành tốt vai trò nước Chủ nhà Năm APEC 2017, qua đó gia tăng gắn kết lợi ích và nâng cao uy tín, hình ảnh của đất nước.

Tham dự Hội nghị có hơn 700 đại biểu, bao gồm các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; Lãnh đạo và đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; cán bộ lão thành của Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ; các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; cùng Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Bộ Ngoại giao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại các phiên họp của Hội nghị.

HNNG lần thứ 30 có nhiệm vụ đề ra các biện pháp cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XII trong tình hình mới; đề xuất phương hướng xử lý những vấn đề đối ngoại nổi lên hiện nay và trong những năm tới; chuẩn bị cho việc VN đảm nhiệm các trọng trách quốc tế quan trọng như Chủ tịch ASEAN 2020 và ứng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021; chủ động và tích cực thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thế giới, khu vực từ HNNG 29 đến nay, các vấn đề đối ngoại có tác động lớn đến môi trường an ninh – phát triển của đất nước; tổng kết, kiểm điểm việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội XII và Chương trình hành động HNNG 29; định hướng công tác đối ngoại trong 3 năm tới.

Những thông tin trọng tâm của HNNG 30 bao gồm:

Các hoạt động và kết quả của Hội nghị Ngoại giao 30, các trọng tâm của Hôi nghị và nội hàm của chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”.

Những kết quả đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XII; những hoạt động, kết quả nổi bật từ sau HNNG 29 đến nay, đặc biệt là gắn với phục vụ công cuộc bảo vệ, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Các trọng tâm nhiệm vụ trên các trụ cột chính trị, kinh tế, ngoại giao đa phương, biên giới lãnh thổ, văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII và đề ra phương hướng chuẩn bị cho Đại hội XIII.

Công tác xây dựng ngành và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao tinh nhuệ, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của ngành trong tình hình mới. Công tác ngoại vụ tại các địa phương.

 

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet