Hộ nghèo toàn tỉnh Đắk Nông đều giảm, nhất là hộ nghèo đồng bào DTTS

Tính đến tháng 6/2018, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Đắk Nông là 25.144 hộ với 112.150 khẩu, chiếm tỷ lệ 16,57% trên tổng số hộ toàn tỉnh, giảm 2,63% so với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, tính đến tháng 6/2018, áp dụng chuẩn nghèo đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTG của Thủ tướng thì tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Đắk Nông là 25.144 hộ với 112.150 khẩu, chiếm tỷ lệ 16,57% trên tổng số hộ toàn tỉnh, giảm 2,63% so với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 15.211 hộ, chiếm  tỷ lệ 34,58% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số, giảm 5,86% so với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

Hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 6.383 hộ, chiếm tỷ lệ 44,45% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số tại chỗ, giảm 9,34% so với kết quả điều tra, rà soát năm 2016.

Hộ nghèo toàn tỉnh Đắk Nông đều giảm, nhất là hộ nghèo đồng bào DTTS. (Ảnh: Cổng TTĐT Đắk Nông)

Theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đắk Nông chỉ tiêu phấn đấu hàng năm giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3%, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên so với năm trước.

Theo đánh giá, việc đề ra mục tiêu giảm nghèo tương đối phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, năm 2016 là năm bản lề đều giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều tỷ lệ và quy mô số hộ nghèo tăng nhiều so với giai đoạn trước. Các chính sách giảm nghèo áp dụng thực hiện đầu kỳ mang tính đơn chiều, chỉ thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo  thiếu hụt về thu nhập, chưa có chính sách hỗ trợ cho các nhóm hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, do đó chỉ số hộ nghèo thuộc nhóm có khả năng thoát nghèo còn nhiều, tỷ lệ giảm nghèo đạt được 2,63%, cao hơn so với mục tiêu đề ra là 2%.

Tuy nhiên càng về cuối giai đoạn tốc độ giảm nghèo chậm lại vì số hộ nghèo còn lại đa phần là những hộ thực sự khó khăn, không có khả năng lao động, nhiều hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Đây là nhóm  hộ nghèo không có khả năng tạo sinh kế, do đó khó có khả năng  thoát nghèo, chủ yếu dựa vào sự bảo trợ của nhà nước và cộng đồng.

Các chính sách, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2018 đã ban hành khá phù hợp, đầu tư nguồn lực  trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thực hiện cho các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các nhóm đối tượng dân tộc thiểu số, bảo trợ xã hội.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng, vẫn còn một số nội dung chưa thật phù hợp với thực tiễn địa phương cũng như đặc thù của tỉnh như: Bộ công cụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm có một số tiêu chí chưa phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Ví như tiêu chí nhà ở, tiêu chí tài sản, chăn nuôi, đất đai…

Một số chính sách còn mang tính ngắn hạn, chưa tập trung vào giải quyết nguyên nhân sâu xa của nghèo đói, mức hỗ trợ thấp như hỗ trợ tiền điện…

Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cho cán bộ các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, thôn, bon, buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có những kết quả riêng. Đối với dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng, trong năm 2016 và 2017 tổng số kinh phí được giao là 78,86 tỷ đồng, tổng số công trình và kinh phí phân theo hạng mục các công trình giao thông là 61 công trình, trường học là 35 công trình, nước sinh hoạt tập trung là 7 công trình, nhà sinh hoạt cộng đồng là 92 công trình. Năm 2018, nguồn vốn được giao là hơn 41 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư là hơn 31 tỷ đồng.

Đối với dự án nâng cao năng lực cán bộ xã và cộng đồng dân cư các xã thuộc Chương trình 135, được trang bị, bồi dưỡng những kiến thức cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia xây dựng kế hoạch, quản lý, giám sát thực hiện Chương trình 135 cũng như các chính sách dân tộc. Tỉnh Đắk Nông đã mở 48 lớp đào tạo, bồi dưỡng với tổng số hơn 2.000 học viên  tham gia.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều