Trang 6
Năng lực săn ngầm của Hải quân Malaysia mạnh đến đâu?

Năng lực săn ngầm của Hải quân Malaysia mạnh đến đâu?

Ngay từ những năm 1990, Hải quân Malaysia đã bắt đầu điều chỉnh và tích cực hoàn thiện chiến lược “phòng vệ tiền duyên”, chú trọng đến việc phát triển cân bằng vũ khí và trang bị (VKTB), nhằm xây dựng một lực lượng hải quân hiện đại dẫn đầu về VKTB
Tương quan sức mạnh không quân trên Biển Đông

Tương quan sức mạnh không quân trên Biển Đông

Nếu nổ ra một cuộc xung đột trên Biển Đông, sự kết hợp của các binh chủng để giành lợi thế là điều cần thiết, trong đó không quân đóng vai trò quan trọng trong hoạt động phối hợp này.
Xem thêm trên infonet