Hỗ trợ 20-40 triệu đồng xây nhà cho người có công

Hương Giang

Bộ Xây dựng trình Thủ tướng chính sách hỗ trợ các hộ gia đình có công xây nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2.
Bộ Xây dựng vừa hoàn thành dự thảo quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trình Thủ tướng phê duyệt.

 Theo đó, hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình mà người có công với cách mạng hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở đó trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Sẽ huy động từ nhiều nguồn vốn: Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp và tự tổ chức xây dựng nhà ở.

 Sau khi được hỗ trợ, các hộ xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2, đối với những hộ độc thân, không nơi nương tựa thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 20 m2.
Hỗ trợ 20-40 triệu đồng xây nhà cho người có công - ảnh 1

Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, hộ chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm, nhà ở bị hư hỏng, dột nát kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chinh sách khác trước đây.  

 Ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây mới nhà ở cho các hộ chưa có nhà ở, các hộ đang ở nhà tạm và các hộ hiện nhà ở bị hư hỏng nặng; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà ở cho các hộ nhà ở xuống cấp cần phải sửa chữa tường, thay mái nhà (các mức hỗ trợ này áp dụng cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng).

 Ngoài ra có thể là đóng góp của hộ gia đình, dòng họ và huy động các nguồn vốn khác từ cộng đồng để thực hiện.

 Đối với địa phương có khó khăn về ngân sách, phải nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương trên 70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012 thì ngân sách trung ương hỗ trợ 100% theo mức quy định.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet