Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa 50.790 tấn gạo

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 50.790 tấn gạo hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc rừng tại 4 huyện ở Thanh Hóa.

Đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng ở 4 huyện của tỉnh Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ 50.790 tấn gạo

Cụ thể, nhằm thực hiện Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực giai đoạn 2018 - 2024, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 50.790 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng ở 4 huyện của tỉnh Thanh Hóa: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ lương thực khác trên địa bàn.

Đồng thời, Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất số lượng gạo hàng năm theo nhu cầu thực tế, thời gian và lộ trình thực hiện Đề án, bảo đảm tổng số lượng gạo xuất cấp trong 7 năm không vượt quá tổng số lượng gạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

H.Yến
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều