Hòa Bình: Sau 10 năm triển khai, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc

Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Toàn cảnh hội nghị và trao bằng khen đạt thành tích nông thôn mới

Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh; cùng cá tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích, đóng góp trong 10 năm xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn tỉnh Hòa Bình có nhiều đổi mới tích cực. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về nông thôn mới được tăng cường, kết quả đạt chuẩn nông thôn mới tăng mạnh, đặc biệt trong giai đoạn 2 từ 2016 đến nay, nhiều mục tiêu quan trọng về xây dựng nông thôn mới sớm hoàn thành ngay trong năm 2019.

Xuất phát điểm, năm 2011 tỉnh Hòa Bình mới có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 124 xã dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá đạt 4,4 tiêu chí/xã số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá đạt 4,4 tiêu chí/xã, nhiều tiêu chí hết sức khó khăn như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, hộ nghèo…,sản xuất nông nghiệp còn manh mún, giá trị hàng hóa chưa cao, chưa hình thành được vùng sản xuất, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn thấp (mới đạt 8,3 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo cao (31,51%).

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở với quyết tâm chính trị cao và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả khả quan, các nội dung trọng tâm của Chương trình được triển khai hiệu quả.

Đến nay tỉnh Hòa Bình có 82/191 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 42,9% tổng số xã của tỉnh, tăng 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với năm 2011 và tăng 51 xã so với năm 2015; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,01 tiêu chí/xã, tăng bình quân 10,61  tiêu chí/xã so với năm 2011; tăng bình quân 3,51 tiêu chí/xã so với kết quả đến hết năm 2015.

Toàn tỉnh không có xã dưới 10 tiêu chí. Hiện có 01 đơn vị thành phố Hòa Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Lương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Theo báo cáo của các huyện, thành phố cho đến thời điểm hiện tại các công trình nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Kết quả xây dựng nông thôn mới mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng nhiều địa phương còn khó khăn, đặc biệt là các thôn, bản vùng sâu, vùng xa nên nhìn chung kết quả xây dựng nông thôn mới còn khoảng cách chênh lệch khá lớn, có xu hướng nới rộng khoảng cách giữa các huyện trong tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào thi đua “Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; thường xuyên nắm bắt, phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến, nhân rộng; làm tốt công tác khen thưởng để kịp thời động viên các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh…

Hoàng Thanh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều