Hòa Bình tôn vinh 1.600 già làng, trưởng bản có uy tín trong đồng bào DTTS

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đã tôn vinh, bầu chọn được 1.600 người có uy tín là những già làng, trưởng thôn bản, Bí thư chi bộ, cán bộ nghỉ hưu, trưởng dòng họ.

Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Bên cạnh đó, người có uy tín đã phát huy tố vai trò tuyên truyền đồng bào phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, kịp thời phát hiện và cùng với các cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động đồng bào vi phạm pháp luật,... 

Về chế độ, chính sách đối với người có uy tín, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cấp gần 1,8 triệu tờ báo Hòa Bình, báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín, với tổng kinh phí gần 7,2 tỷ đồng; mở 9 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 389 lượt người có uy tín đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, giữ gìn quốc phòng an ninh, thăm và làm việc với các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho 77 gia đình người có uy tín gặp khó khăn hoặc không may qua đời; Thường xuyên tổ chức hội nghị nhằm tôn vinh, biểu dương, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh, qua đó, khẳng định sự quan tâm của Đảng, nhà Nước trong việc tạo điều kiện cho người có uy tín được cống hiến, giữ vững vai trò là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

Để làm tốt công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, thăm hỏi, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín, có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc ở địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua người có uy tín; phối hợp thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; đồng thời, thực hiện rà soát, bình xét và bầu chọn người có uy tín hàng năm ngay từ cơ sở.

Theo thống kê, hiện nay, tỉnh Hòa Bình đã tôn vinh, bầu chọn được 1.600 người có uy tín là những già làng, trưởng thôn bản, Bí thư chi bộ, cán bộ nghỉ hưu, trưởng dòng họ.

PV
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều