Hoàn thành việc trả lại tên Trạm thu phí trước 20/7

Các đơn vị phải thay thế từ “giá” bằng từ “phí” trong các cụm từ “trạm thu giá”, “biểu giá”, “mức giá” trên hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, tên bảng niêm yết mức thu, và trên vé thu tại các trạm thu phí.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam ngày 10/7/2018 đã gửi Công văn hỏa tốc số 4224/TCĐBVN-TC đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT về việc triển khai sử dụng tên gọi trạm thu phí.

Theo nội dung công văn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công thư số 223/LĐCP ngày 24/5/2018; trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 6870/BTC-QLG ngày 11/06/2018 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4489/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02/07/2018; chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 7461/BGTVT-TC ngày 10/07/2018;

Để thống nhất tên gọi dễ hiểu, đơn giản, được người dân và doanh nghiệp đồng tình chấp nhận, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện việc đổi tên “Trạm thu giá” thành “Trạm thu phí”.

Các đơn vị phải thay thế từ “giá” bằng từ “phí” trong các cụm từ “trạm thu giá”, “biểu giá”, “mức giá” trên hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, tên bảng niêm yết mức thu, và trên vé thu tại các trạm thu phí.

Thời gian hoàn thành trước ngày 20/07/2018. Đối với vé đã in, đơn vị tiếp tục sử dụng hết đến khi phát hành vé mới.

Các Cục Quản lý đường bộ và Cục Quản lý đường bộ cao tốc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị thuộc địa bàn quản lý, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25/07/2018.

Hiền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều