1/4 lượng kiều hối chuyển qua đường phi chính thức

1/4 lượng kiều hối chuyển qua đường phi chính thức
infonet Dù lượng kiều hối chuyển về nước trong 3 năm trở lại đây tăng mạnh, năm 2013 là 11 tỷ USD, nhưng vẫn còn 25% kiều hối chuyển qua đường phi...
Các tin khác
Xuất hiện thủ đoạn mới trong gian lận thanh toán thẻ

Xuất hiện thủ đoạn mới trong gian lận thanh toán thẻ

Qua giám sát hoạt động thanh toán điện tử và thanh toán thẻ trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã nhận thấy các sự cố rủi ro và gian lận với phương thức và thủ đoạn mới xuất hiện tại Việt Nam.
Chiếc túi “made in China” của vị Thứ trưởng

Chiếc túi “made in China” của vị Thứ trưởng

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu một ví dụ rất đơn giản, nhưng cũng rất phổ biến khi chỉ một cái túi đựng tài liệu đơn giản được ông cầm trên tay, nhưng rất đáng tiếc lại mang dòng chữ “made in China”.
Quy định tỷ lệ nội địa hóa: Con dao 2 lưỡi

Quy định tỷ lệ nội địa hóa: Con dao 2 lưỡi

Quy định tỷ lệ nội địa hóa có thể kích thích phát triển ngành công nghiệp non trẻ, tạo việc làm cho cư dân bản địa, song cũng có tác động trái chiều như sản xuất lạc hậu hơn, giá thành sản phẩm cao hơn nhập khẩu...
Xem thêm trên infonet