Hơn 85% doanh nghiệp báo lãi quý 2

Nguyễn Tuân

Doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế lớn nhất quý 2 là CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) với 3.825 tỷ đồng. Tiếp đến là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với 3.122 tỷ đồng, Vietcombank đứng thứ ba với 2.926 tỷ đồng.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tính đến ngày 10/08/2018, đã có 736 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý II, trong đó có 638 doanh nghiệp báo lãi, 98 doanh nghiệp báo lỗ.

Trong đó, doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế lớn nhất quý II là CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) với 3.825 tỷ đồng. Tiếp đến là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với 3.122 tỷ đồng, Vietcombank đứng thứ ba với 2.926 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận của 10 doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế lớn nhất trong quý II chiếm 47,8% lợi nhuận của 736 doanh nghiệp đã có kết quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp lỗ lớn nhất trong quý II là CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) với giá trị lỗ 556 tỷ đồng, tiếp đến là các doanh nghiệp gồm: CTCP Xuất khẩu Thủy sản An Giang (AGF) với mức lỗ 69 tỷ đồng; CTCP Thép Việt Ý (VIS) với mức lỗ 67 tỷ đồng.

Vinhomes là doanh nghiệp báo lãi lớn nhất trong quý 2

Theo dõi kết quả kinh doanh của 696 doanh nghiệp có đầy đủ lợi nhuận của 2 quý đầu năm 2017 và 2018 (chiếm 85,5% vốn hóa thị trường chứng khoán hiện nay), BVSC tính toán được kết quả như sau:

Lợi nhuận sau thuế quý II của các doanh nghiệp trong mẫu, đạt 44.553 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với quý II/2017, thấp hơn mức tăng trưởng 22% của quý I/2018 trong khi;

Tổng lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng 19% so với 06 tháng đầu năm 2017;

Ngành Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất về lợi nhuận, với 33,4% lợi nhuận của các doanh nghiệp trong mẫu, trong khi tỷ lệ vốn hóa của ngành này là 25,4%.

Về tăng trưởng lợi nhuận, ngành có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lớn nhất trong quý II là ngành Hàng và Dịch vụ công nghiệp, với mức tăng trưởng 68%.

Xét về góc độ hiệu quả của việc sử dụng vốn, ROE các doanh nghiệp trong mẫu đạt 3,5% trong quý II/2018, tương đương mức của quý II/2017 nhưng giảm dần từ mức cao nhất 4,1% đạt được trong quý IV/2017, và thấp hơn mức 3,7% của quý I/2018.

Điều này được lý giải là do các doanh nghiệp đã tăng vốn rất mạnh trong 1 năm vừa qua, nên mặc dù lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tốt nhưng ROE vào thời điểm cuối quý II/2018 cũng chỉ giữ mức ngang bằng so với cùng cùng kỳ năm 2017.

Tăng trường lợi nhuận cao, tuy nhiên ROE của 696 doanh nghiệp trong mẫu đạt 3,5% trong quý II/2018, tương đương với mức 3,5% trong quý II/2017, giảm dần từ mức cao nhất 4,1% đạt được trong quý IV/2017, và thấp hơn mức 3,7% của quý I/2018.

Từ kết quả đó, có thể nhận thấy trong năm vừa qua, các doanh nghiệp đã tăng vốn rất mạnh, điều này mặc dù khiến lợi nhuận tăng trưởng khá nhưng hiệu quả ROE cũng chỉ giữ được mức ngang bằng cùng kỳ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet