Hợp nhất nhiều văn phòng, Trà Vinh đã tinh giản 153 biên chế

Thực hiện nghị quyết sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt đông hiệu quả và đổi mới trong quản lý, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh uỷ Trà Vinh đã tinh giản 153 biên chế kể từ đầu năm 2018.

Ngày 16/9, Tỉnh uỷ Trà Vinh đã tổ chức họp thông báo kết quả bước đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Cùng với đó là kết quả bước đầu của việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cấp chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo ông Lâm Minh Đằng, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh, thực hiện theo hai nghị quyết trên, Tỉnh uỷ Trà Vinh đã sắp xếp, hợp nhất văn phòng cấp uỷ phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ.

Hợp nhất nhiều văn phòng, tỉnh Trà Vinh đã tinh giản được 153 biên chế. (Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Trà Vinh)

Kết quả đã giảm được 5 văn phòng cơ quan tham mưu, giúp việc trong các ban Đảng, giảm 5 chức danh Chánh Văn phòng, giảm 9 Phó Chánh văn phòng và 12 biên chế.

Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh cũng được sắp xếp về Sở Y tế. Việc quản lý hồ sơ sức khoẻ và các tham mưu thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ sẽ do Ban Tổ chức tỉnh phụ trách.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị ở một số ban ngành, kết quả giảm 24 phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc cấp sở, ngành. Trong tháng 8/2018, giảm bớt 2 phòng Thanh tra Nhà nước; 10 phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo tinh gọn chỉ còn 2 phòng; giải thể và sáp nhập các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ còn lại 5 phòng…

Với những kết quả bước đầu nói trên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh Lâm Minh Đằng cho rằng, Tỉnh uỷ vẫn tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, sở ban ngành, địa phương, tập trung tổ chức, thực hiện công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy ngày càng năng động, hiệu quả hơn. 

TIN LIÊN QUAN

Phương Nam

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều