Hợp tác giữa Việt Nam - Lào trong lĩnh vực Dự trữ Quốc gia

Tiến Dũng

Đoàn công tác của Tổng cục DTNN Việt Nam đã hướng dẫn chuyển giao công nghệ bảo quản kín có bổ sung khí Ni-tơ đối với 1.000 tấn gạo theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG hiện đang áp dụng tại Việt Nam.

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào năm 2018, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính hai nước, từ ngày 22/4-28/4/2018, đoàn công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước Việt Nam do ông Lê Văn Thời – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) làm trưởng đoàn đã sang làm việc với Vụ Dự trữ Nhà nước (Vụ DTNN) - Bộ Tài chính Lào.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào tiếp thân mật đoàn công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước Việt Nam


Trong thời gian công tác, Đoàn đã trao đổi, tư vấn giúp Vụ Dự trữ nhà nước Lào xây dựng nội dung dự thảo Nghị định về quản lý hàng dự trữ nhà nước (thay thế Nghị định số 291/CP ngày 05/11/2013).

Theo đó, trên cơ sở đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 291/CP và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 291/CP của Vụ Dự trữ nhà nước Lào, các chuyên gia của Tổng cục Dự trữ nhà nước Việt Nam đã trao đổi kinh nghiệm, trực tiếp tham gia ý kiến vào các điều khoản của dự thảo Nghị định.

Từ thực tế, phía Việt Nam đã trao đổi sâu về một số nội dung như quy định rõ hơn về phạm vi điều chỉnh của nghị định; quy định rõ hơn mục tiêu của dự trữ nhà nước; giải thích rõ hơn một số thuật ngữ chuyên môn; quy định rõ hơn nguyên tắc và phương thức quản lý dự trữ nhà nước.

Lễ ký biên bản làm việc theo Chương trình hợp tác giữa Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Vụ Dự trữ Nhà nước Lào.

Trao đổi về quy định tỷ lệ dự trữ nhà nước theo hướng tăng thêm tỷ lệ dự trữ bằng hiện vật; quy định rõ các phương thức mua, phương thức bán hàng dự trữ và giá mua, giá bán hàng dự trữ; thẩm quyền quyết định mua, bán; thẩm quyền quyết định giá mua, giá bán; thẩm quyền quyết định xuất cấp hàng dự trữ để thực hiện mục tiêu của dự trữ nhà nước và nhiệm vụ, quan hệ phối hợp giữa các Bộ ngành của Nhà nước Lào…

Cũng trong chuyến công tác này, Đoàn công tác đã thực hiện giúp Vụ Dự trữ nhà nước Lào triển khai thực hiện bảo quản kín 1.000 tấn gạo tại huyện Na Xai Thong, thủ đô Viêng Chăn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet