Huế: Truyền thông giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS ở A Lưới

Một pano tuyên truyền về giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS vừa được phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới phối hợp với phòng Thanh tra, Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng và đưa vào sử dụng.

Pano tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được xây dựng tại xã Bắc Sơn (huyện A Lưới).

Thực hiện kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 8 tháng 6 năm 2018 của Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018”.

Theo đó, ngày 5/10/2018, phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới đã phối hợp với phòng Thanh tra, Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng và đưa vào sử dụng 1 pano tuyên truyền tại trung tâm xã Bắc Sơn (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) với các nội dung “Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật” và “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, Trích Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

Pano tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS có 2 mặt.

Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch kể trên với mục đích, tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước.

Vận động đồng bào dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Khuyến khích các cơ quan truyền thông xây dựng, duy trì chương trình, chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động về công tác dân tộc, chính sách dân tộc để nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

TIN LIÊN QUAN
Hà Oai
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều