Hưng Yên hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Đến nay, 14/14 Đảng bộ cấp huyện và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng cấp trên cơ sở.

Tại các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của Hưng Yên, việc xây dựng Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, quy trình công tác nhân sự, chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ đại hội được chuẩn bị nghiêm túc. Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và các đề án nhân sự trình đại hội được xây dựng đúng quy trình và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp thẩm định, phê duyệt.

Hưng Yên hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở - ảnh 1

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoái Châu khóa XXIV

Tính từ ngày 24/6/2015 đến hết ngày 13/8/2015, 14/14 Đảng bộ cấp huyện và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng cấp trên cơ sở. Các đại hội đều thực hiện nghiêm túc 4 nội dung theo yêu cầu đề ra trong Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 108 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo chính trị trình đại hội được chuẩn bị công phu, đánh giá đầy đủ những kết quả đã đạt được, nêu rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới. Các đại biểu dự đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; tham gia có trách nhiệm vào các giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, hướng dẫn. 14 đảng bộ đều bầu một lần, đủ số lượng Ban Chấp hành khóa mới, các đồng chí trúng cử đều đạt số phiếu cao. Đã bầu được 451 cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu hợp lý. Bầu đủ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII theo quy định. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã và đang thực hiện phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình thực hiện nghị quyết đại hội cấp huyện và tương đương, đồng thời phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

TIN LIÊN QUAN
PV
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều