Hướng tới 100 trường tiểu học, mầm non không khói thuốc

Khánh Ngọc

UNBD tỉnh Ninh Bình thường xuyên chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh và Ban chỉ đạo các sở ban ngành liên quan, uỷ ban các huyện, thành phố trong tỉnh.

UNBD tỉnh Ninh Bình đưa ra kế hoạch năm 2018 tỉnh sẽ kiện toàn mạng lưới cán bộ phụ trách phòng chống tác hại thuốc lá.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình, đại truyền thanh các huyện, thành phố, trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương.

Ninh Bình hướng tới mục tiêu 100 % trường mẫu giáo, tiểu học thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc lá trong khuôn viên trường học.

Ngoài ra, có ít nhất 40 % các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. Có ít nhất 05 trường cao đẳng và đại học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà.

Có ít nhất 10 nhà hang thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà, ít nhất 6 khách sạn trở lên có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá theo quy định.

30 nhà máy xí nghiêp, công ty trong tỉnh thực hiện nghiêm cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà.

Các biện pháp thực hiện được tỉnh đề ra đó là phản ánh các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, tuyên truyền luật phòng chống tác hại thuốc lá tại các sở, ban, ngành, cơ quan, trường học, cơ sở y tế trong tỉnh, giới thiệu các mô hình thực hiện tốt không khói thuốc.

Tại các cơ quan, yêu cầu đơn vị ký giao ước thi đua với tiêu chí cán bộ, công nhân nhân viên không hút thuốc lá, tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham gia ký cam kết thi đua thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc.

Thành lập các đoàn Thanh, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản lien quan tại các trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, nơi công cộng, điểm bán lẻ thuốc lá.


  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet