Huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

TP.Cần Thơ phát động phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015, thành phố có nhiều nỗ lực trong huy động các nguồn lực và đạt được kết quả tốt.

Huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới - ảnh 1
Huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ nhiều xã về đích NTM.

Ông Phạm Văn Quỳnh, cho biết: “Năm 2014, tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới của thành phố khoảng 1.047 tỉ đồng. Trong đó, vốn huy động từ doanh nghiệp hơn 86,8 tỉ đồng, chiếm khoảng 8,3%. Do tình hình kinh tế khó khăn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nên vốn huy động từ doanh nghiệp không nhiều. Tuy nhiên, sự đóng góp của doanh nghiệp trong tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới lại có xu hướng tăng. Điều này thể hiện donh nghiệp đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong việc chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới”.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp thành phố sẽ tìm hiểu, rà soát nhu cầu, nguyện vọng của các doanh nghiệp để tham mưu cho UBND TP Cần Thơ đề ra cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về xây dựng nông thôn mới.. Mỗi cá nhân trong xã hội đều có nhiệm vụ vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân... nhằm đa dạng hóa nguồn lực xây dựng nông thôn mới”.

Theo ông Quỳnh trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới vẫn còn tồn tại một số khó khăn cần khắc phục như sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các phòng ban của huyện, các hạng mục công trình cần vốn đầu tư lớn chưa được địa phương rà soát, công tác nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên,…
Ph. Thúy
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều