Huyện Đan Phượng: Đầu tư gần 2.736 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

UBND huyện Đan Phượng vừa đánh giá kết quả thực hiện cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 21/4/2010 của HĐND TP Hà Nội.
Con đường liên xã "kiểu mẫu" của huyện Đan Phượng (Hà Nội)

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, năm 2013, huyện có 6 xã (Song Phượng, Đan Phượng, Đồng Tháp, Tân Hội, Liên Hồng, Liên Trung) được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 7 xã (Tân Lập, Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Phương Đình, Trung Châu, Thọ An, Liên Hà) được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và 2 xã Thọ Xuân, Hồng Hà được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Huyện Đan Phượng được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Để đạt được kết quả trên, huyện Đan Phượng đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Chẳng hạn như: Đầu tư xây dựng các đường liên xã N6, N2, N4... rộng từ 15 đến 20m; đầu tư xây dựng gần 34km đường trục thôn, 136,7km đường ngõ xóm, hơn 101km đường giao thông nội đồng, 5,6km kênh mương. Toàn huyện có thêm 15 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuân toàn huyện lên 43/52 trường; xây dựng mới và nâng cấp 68 nhà văn hóa thôn, cụm dân cư nâng tổng số nhà văn hóa thôn, cụm dân cư lên 118/120 nhà.

Bên cạnh đó, huyện Đan Phượng tập trung cho tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết tình trạng lao động thiếu việc làm, từng bước nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Chỉ đạo 100% hợp tác xã nông nghiệp tổ chức đại hội theo Luật Hợp tác xã năm 2012; thành lập mới 4 hợp tác xã. Duy trì và phát triển 1 cụm công nghiệp tập trung với diện tích 35,8ha, 5 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 534 doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút 6.200 lao động...

Đáng chú ý, trong xây dựng nông thôn mới, huyện Đan Phượng xác định việc đầu tiên phải làm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho người dân hiểu rõ vai trò của mình và cộng đồng là chủ thể xây dựng nông thôn mới, lấy nội lực là căn bản, tự giác tham gia, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ tích cực, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong xã hội và giúp cho cộng đồng chủ động hơn trong việc hưởng lợi từ chương trình. Lấy phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” làm mục tiêu, tổ chức thực hiện. Kết quả từ năm 2011 đến năm 2017 toàn huyện đã huy động được gần 361,4 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân và xã hội hóa.

Ông Nguyễn Thạc Hùng cho biết thêm, tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới của huyện Đan Phượng gần 2.736 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách là hơn 2.220 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ gần 154 tỷ đồng, xã hội hóa và nhân dân đóng góp gần 362 tỷ đồng.

Huyền Anh

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều