Huyện Mê Linh (Hà Nội): 2/4 xã còn lại sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay

Quang Hùng

Qua hơn 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Mê Linh đạt được nhiều kết quả khả quan. Ðến nay, huyện đã có 12/16 xã về đích nông thôn mới. Trong năm nay, địa phương phấn đấu thêm 2 xã nâng tổng số xã về đích là 14/16 xã.

Bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, bắt đầu từ năm 2010 với xuất phát điểm thấp: Toàn huyện chỉ đạt 01 tiêu chí (an ninh trật tự), các tiêu chí còn lại đều đạt thấp, đến nay nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo huyện, sự quyết tâm nỗ lực của các cấp, các ngành, từ huyện đến các xã, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đã có 12/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 4 xã còn lại là Tự Lập, Hoàng Kim, Tam Đồng, Chu Phan đã đạt và cơ bản đạt 16-18/19 tiêu chí.

Trục đường giao thông nông thôn huyện Mê Linh.

Xác định rõ công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới rất quan trọng, huyện đã xây dựng kế hoạch tập huấn và phối hợp với văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực kiến thức cho các cán bộ làm công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Kết quả: UBND huyện tổ chức tập huấn cho 1.509 lượt học viên; Năm 2016 tập huấn cho 504 lượt học viên, 1.005 lượt học viên; phối hợp với văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tổ chức tập huấn cho 662 lượt học viên.

Tính đến hết năm 2017 thì 4 xã Tự Lập và Hoàng Kim đã đạt 18/19 tiêu chí, còn Chu Phan và Tam Đồng đã đạt chuẩn 16/19 tiêu chí. Năm 2018, huyện cũng phấn đấu tập trung cho 2 trong 4 xã trên về đích nông thôn mới.

Chu Phan là 1 xã thuần nông, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của toàn huyện, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 nhà văn hóa thôn; xây dựng 7,3km kênh mương trục chính; cứng hóa 9/10,5km đường giao thông nông thôn, cứng hóa bằng bê tông và cấp phối đá dăm đường giao thông trục chính nội đồng đạt 6/11,9km.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, xã cũng đã cố gắng phấn đấu cơ bản hoàn thành xong tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Hiện tại xã đã có quyết định công nhận 1 trường mầm non hoàn thành và đang xây mới 1 nhà điều hành, phòng học thể chất và các trường học còn lại.

Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Chu Phan

Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Chu Phan cho biết: "Xã đã đạt và cơ bản đạt được 17/19 tiêu chí. Còn 2 tiêu chí đang phấn đấu là giao thông và trường học. Khó khăn của xã bây giờ là nguồn vốn về xây dựng trường học và giao thông.

Thêm vào đó, yêu cầu nguồn vốn đối ứng của xã cũng đang khó khăn. Đối với trường học, xã cũng phấn đấu từ giờ tới cuối năm chắc chắn hoàn thành, khó khăn nhất bây giờ là đường giao thông nông thôn với khối lượng còn gần 12km đường giao thông nông thôn nên rất cần nguồn vốn để hoàn thành".

Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện Mê Linh đã thực hiện cứng hóa 23,5km đường giao thông ngõ xóm; 7,0km đường trục thôn; 6,0km đường liên xã; 50,5km trục chính nội đồng bằng cấp phối đá dăm. Xây mới 01 trạm bơm tại xã Chu Phan, cứng hóa 22km kênh tưới bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, nâng số km kênh mương trên toàn huyện được kiên cố hóa lên 169 km, đảm bảo chủ động được nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; Xây mới, cải tạo, nâng cấp bàn giao đưa vào sử dụng 14 trường học, đến nay số trường đạt chuẩn trên địa bàn huyện là 46/75 trường.

Là huyện đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chung quy hoạch đô thị Mê Linh đến năm 2020, với định hướng hoàn thành chương trình nông thôn mới, phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào 2020, huyện Mê Linh cũng đã đề ra các mục tiêu cụ thể trong năm 2018 như: Thêm 2/4 xã đạt chuẩn trong năm 2018, nâng tổng số xã lên 14/16 xã; Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 12 xã đã đạt chuẩn;

Đầu tư cứng hóa 6km đường giao thông liên thôn, 25km đường giao thông ngõ/xóm, 10km đường giao thông nội đồng;

Về cơ sở vật chất văn hóa: Xây mới 01 nhà văn hóa thôn, đảm bảo 100% các thôn trên địa bàn huyện có nhà văn hóa; 6 trường mầm non đạt chuẩn (Hoàng Kim, Tam Đồng, Tự Lập, Kim Hoa, Thanh Lâm, Vạn Yên); 02 trường tiểu học được công nhận lại (Hoàng Kim, Chu Phan A), 02 trường THCS công nhận đạt chuẩn (THCS Chu Phan, THCS Văn Khê A);

Có thêm 02 xã đạt chuẩn y tế theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế (Trạm y tế Chu Phan và Tráng Việt).

Để hoàn thành được các mục tiêu trên, huyện cũng đã định hướng tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn như: Đường giao thông, thủy lợi, trường học… Do đó, huyện sẽ tích cực vận động doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân tham gia đóng góp bằng ngày công, đất đai, vật tư, hiện vật và bằng tiền…; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; uy trì công tác giao ban với các xã để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chương trình.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet