Huyện Trạm Tấu ban hành kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá

Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá huyện Trạm Tấu, Yên Bái đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện.

Thành lập ban chỉ đạo 

Huyện Trạm Tấu được thành lập theo Quyết định số 128/CP ngày 17/8/1964. Hội đồng Chính Phủ phân chia huyện Văn Chấn thành 2 huyện Văn Chấn và Trạm Tấu thuộc tỉnh Nghĩa Lộ.

Toàn huyện có 11 dân tộc anh em đoàn kết chung sống trên các triền núi cao. Trong đó, dân tộc Mông chiếm 77%, dân tộc Thái chiếm 16% còn lại là các dân tộc khác như Khơ Mú, Tày, Mường...  Con người huyện Trạm Tấu thân thiện và rất yêu mến nghệ thuật, có nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc đặc sắc như Khèn Mông, khèn môi của đồng bào Mông; Sáo Pí ló, Phí thiu của đồng bào Thái; múa Cồng chiêng, múa Tăng bu của đồng bào Khơ Mú và các loại hình hát dân ca, giao duyên, hát đối của các dân tộc v.v..

Theo bà Lê Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá huyện Trạm Tấu cho biết mục tiêu chung mà huyện Trạm Tấu đặt ra là nâng cap nhận thức về tác hại thuốc lá đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong cộng đồng. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc và tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện.

Huyện đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá ở cấp huyện, cấp xã, các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Thành lập đầu mối triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị cụ thể và thiết thực.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tác hại của thuốc lá, lợi ích việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá, quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Huyện sẽ lồng ghép thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá với Chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, thiết thực hiệu quả, nâng cao nhận thức tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Huyện sẽ tổ chức họp giao ban định kỳ 1 quý một lần dể đánh giá thực hiện đồng thời triển khai các giải pháp phòng chống thuốc lá trên địa bàn huyện.

Về công tác truyền thông, tăng cường các chương trình giáo dục sức khoẻ và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, trong đó chú truọng giáo dục và ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm của thuốc lá.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, ngoài dân các quy định của chính phủ, của tỉnh về tác hại thuốc lá nhằm thay đổi thái độ, đồng thởi ủng hộ hợp tác và thay đổi hành vi về việc hút thuốc nơi làm việc.

Xây dựng nhiều mô hình điểm 

Huyện cũng xây dựng mô hình điểm về môi trường không khói thuốc như công sở không khói thuốc, nhà trường không khói thuốc, cơ sở y tế không khói thuốc trên toàn huyện.

Đưa các tiêu chí đánh giá hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá vào các tiêu chí xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình, cách làm hiệu quả sáng tạo trong hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.

Ngoài ra, huyện Trạm Táu cũng thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá ở các địa phương, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái, nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện.

Trung tâm y tế huyện Trạm táu phát động và duy trì phong trào thi đau Không hút thuốc lá tại cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành y tế. Chỉ đạo hướng dẫn việc cấm hút thuốc lá trong khuôn viên các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc huyện.


Khánh Ngọc
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều