Huyện ủy Quảng Ninh thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 6 khóa 12

​Chiều 23/10, Huyện ủy Quảng Ninh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 cùng với thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện.

Huyện ủy Quảng Ninh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 cho đội ngũ cán bộ cốt cán.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Cụ thể, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã thảo luận, cho ý kiến về: tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; các đề án: "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới", "Về công tác dân số trong tình hình mới", "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập", "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; đồng thời báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Cùng với đó, các đại biểu được nghe về tình hình cơ bản của thế giới hiện nay và ảnh hưởng, tác động đến Việt Nam; tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.

TIN LIÊN QUAN
Hiền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều