HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành

Học viện Khoa học Quân sự chính thức cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 của học viện năm học 2015.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Khoa học thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành tại Học viện Khoa học Quân sự năm 2015.

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 1
Các thí sinh tham gia xét tuyển ĐH năm 2015.
Cách tính điểm: Điểm xét tuyển đối với các ngành xác định môn thi chính (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 ở các Tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04) được quy về thang điểm 30, cách tính như sau:

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 2

(ĐXT: Điểm xét tuyển, ĐƯT: Điểm ưu tiên)

Hệ quân sự

Ngành Ngôn ngữ Anh- Nữ 

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 3
Ngành Ngôn ngữ Anh- Nam miền Bắc
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 4
Ngành Ngôn ngữ Anh- Nam miền Nam
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 5
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nữ
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 6
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nam miền Bắc
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 7
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D01- Nam miền Nam
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 8
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D02- Nữ
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 9
Ngành Ngôn ngữ Nga Tổ hợp D02- Nam miền Bắc
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 10
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nữ

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 11

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nam miền Bắc
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 12
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D01- Nam miền Nam
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 13
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D04- Nữ

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 14

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp D04- Nam miền Bắc
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 15

Ngành Quan hệ Quốc tế- Nữ

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 16Ngành Quan hệ Quốc tế- Nam miền Bắc

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 17

Ngành Quan hệ Quốc tế- Nam miền Nam

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 18

Ngành TSKT Tổ hợp A00- Nam miềm Bắc

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 19

Ngành TSKT Tổ hợp A00- Nam miền Nam

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 20

Ngành TSKT Tổ hợp A01- Nam miềm Bắc

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 21
Ngành TSKT Tổ hợp A01- Nam miền Nam
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 22

Hệ dân sự

Ngành Ngôn ngữ Anh Hệ Dân sự

HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 23
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 24
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ Dân sự- Tổ hợp D01
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 25
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Hệ Dân sự- Tổ hợp D04
HV Khoa học Quân sự công bố điểm của các thí sinh từng ngành - ảnh 26

 

TIN LIÊN QUAN
Hải Ngọc

Nổi bật

Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều