Khai mạc Đại hội Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ IV

Ngày 17-8, Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội đã khai mạc Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các đơn vị trong khối đã tích cực sắp xếp lại mô hình tổ chức, tái cơ cấu đầu tư ra ngoài ngành, thực hiện thoái vốn, huy động vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển. Công tác đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được coi trọng và đẩy mạnh; nhiều công trình mới được đầu tư, khai thác có hiệu quả, trong đó chú trọng đến các nhóm sản phẩm, các ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh… 5 năm qua, một số chỉ tiêu chủ yếu về giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 11%/năm; doanh thu tăng bình quân 10,63%/năm; nộp ngân sách tăng bình quân 11,17%/năm.

Với chủ đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, đẩy mạnh hợp tác, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu khoa học và đào tạo, xây dựng Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới”, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội đã thống nhất 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 9 nhóm giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, đáng chú ý, Đảng bộ chú trọng nâng cao tính Đảng, tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong công tác chuyên môn và xây dựng Đảng nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của các đơn vị…

Khai mạc Đại hội Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ IV - ảnh 1
 Đồng chí Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội đã nỗ lực cùng các đơn vị trực thuộc tích cực tháo gỡ khó khăn, nhờ đó, sản xuất, kinh doanh (SXKD) nhìn chung ổn định, một số doanh nghiệp bứt phá vươn lên... Công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai hiệu quả, chú trọng bồi dưỡng chính trị; các hoạt động từ thiện, xóa đói giảm nghèo... được quan tâm. Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội cần nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm, sớm khắc phục trong thời gian tới: Một số cấp ủy đảng chưa chủ động trong lãnh đạo, tham gia xây dựng kế hoạch và có giải pháp kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ SXKD; việc triển khai thực hiện 5 chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ Khối chưa hiệu quả; một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát…Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội cần làm tốt công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm cho doanh nghiệp ổn định và phát triển SXKD.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Bích Ngọc yêu cầu, Đảng bộ Khối phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong công tác chuyên môn cũng như các nhiệm vụ khác, thực sự là “cầu nối” giữa Thành phố và DN, chủ động đề xuất với Trung ương và Thành phố những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó nâng cao hiệu quả SXKD; làm tốt công tác rà soát quy hoạch và đào tạo cán bộ, tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong DN vững mạnh, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, quan tâm đến an sinh xã hội và hoạt động xã hội từ thiện...

TIN LIÊN QUAN
PV
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều