Kho bạc Nhà nước hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018

Tính đến hết ngày 14/12, thu ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2018 đạt 1.392.719 tỷ đồng và chi thường xuyên đạt 773.003 tỷ đồng....

Kho bạc Nhà nước hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018.

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết ngày 14/12, thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống KBNN năm 2018 đạt 1.392.719 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối đạt 1.266.183 tỷ đồng, bằng 95,98% so với dự toán năm.

Về công tác kiểm soát chi NSNN, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách, hệ thống KBNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, kết quả đối với kiểm soát chi thường xuyên, đến hết ngày 14/12, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi đạt 773.003 tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán 12.775 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 36,5 tỷ đồng.

Đối với kiểm soát chi đầu tư, đến hết 14/12, giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 241.844 tỷ đồng, bằng 62% so với kế hoạch vốn năm. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 59,5 tỷ đồng.

Đối với công tác huy động vốn, KBNN đã có biện pháp điều hành linh hoạt, tính đến ngày 30/11, KBNN đã tổ chức thực hiện 46 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, huy động được 152.347 tỷ đồng (trong đó phát hành cho Bảo hiểm xã hội là 93.302 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, nhiệm vụ quản lý tiền, tài sản nhà nước cũng được KBNN quản lý chặt chẽ, trong năm 2018, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và thu giữ 51 tờ tiền giả các loại và trả lại 1.807 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều