Không ai ngoài Đảng đăng ký thi tuyển các vị trí Vụ phó tại Bộ Nội vụ

Chiều 12/12, tại buổi họp báo, Vụ phó Tổ chức cán bộ - Bộ Nội vụ Phạm Đình Lộc đã thông báo về quá trình Bộ này tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo của Bộ. Theo đó, không có người ở ngoài Đảng đăng ký thi tuyển.

Cụ thể, Bộ Nội vụ nhận được 14 hồ sơ đăng ký dự tuyển và đã giao các thí sinh đủ điều kiện viết đề án. Ngoài ra, đối tượng dự thi mở cho cả những người ngoài đảng và thông tin được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không có ai ở ngoài Đảng đăng ký dự thi.

 

 Trong 14 hồ sơ đăng ký dự tuyển, 6 hồ sơ đăng ký thi vào chức danh Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 4 hồ sơ đăng ký thi vào chức danh Phó vụ trưởng Vụ Tiền lương, trong đó có 3 công chức đang công tác tại vụ và một công chức tại Vụ Chính quyền địa phương. 4 hồ sơ đăng ký dự thi chức danh Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đều thuộc những người làm việc ở đây.

"Theo quy định buộc phải có số dư. Do vậy, vị trí thi tuyển chức danh Phó vụ trưởng Vụ Tiền lương phải để lại báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ cho thi vào những đợt tiếp theo", ông Lộc nói.

Ngày 12/12, Hội đồng tổ chức buổi thi viết kiến thức chung về quản lý nhà nước. Dự kiến ngày 21/12, các thí sinh bảo vệ đề án. "Sau khi có kết quả Bộ sẽ bổ nhiệm ngay, nếu không có vấn đề phát sinh", ông Lộc thông tin.

Trước đó, theo kế hoạch số 5400/KH-BNV thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương tại một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2017 và năm 2018.

Các chức danh thi tuyển gồm: 01 Phó Chánh Văn phòng Bộ; 01 Phó Chánh Thanh tra Bộ; 01 Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; 01 Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương; 01 Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế; 01 Phó vụ trưởng Vụ Tiền lương; 01 Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 01 Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Theo Kế hoạch, đối tượng dự thi là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ hoặc tại các Bộ, ngành, địa phương khác, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển và có thể không phải là đảng viên) được tập thể Lãnh đạo Bộ Nội vụ đề cử và được Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đồng ý bằng văn bản.

Đối tượng dự thi phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện chung và các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh.

Theo Bộ Nội vụ, sẽ có 2 đợt thi: Đợt 1 thi tuyển 03 chức danh, gồm: 01 Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 01 Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương; 01 Phó Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 16/10 - 10/11/2017. Thời gian tổ chức thi viết: ngày 11/12/2017. Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: 21 - 22/12/2017.

Đợt 2: Thi tuyển 05 chức danh, gồm: 01 Phó Chánh Văn phòng Bộ; 01 Phó Chánh Thanh tra Bộ; 01 Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương; 01 Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 01 Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 01/10/2018 - 19/10/2018. Thời gian tổ chức thi viết: ngày 22/11/2018. Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: 05 - 06/12/2018.

Theo Kế hoạch, nội dung thi viết gồm kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Thi trình bày Đề án: đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự. Chủ đề cụ thể của Đề án đối với từng chức danh thi tuyển sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

TIN LIÊN QUAN
N. Huyền
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều