Không xử lý nước thải sẽ đóng cửa cơ sở y tế

Từ nay cho đến cuối năm, cơ sở y tế nào chưa hoàn thiện hệ thống nước thải, tiếp tục xả trực tiếp ra môi trường sẽ bị đóng cửa.

Không xử lý nước thải sẽ đóng cửa cơ sở y tế

Từ nay cho đến cuối năm, cơ sở y tế nào chưa hoàn thiện hệ thống nước thải, tiếp tục xả trực tiếp ra môi trường sẽ bị đóng cửa.

Ông Huỳnh Văn Biết, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo tất cả các đơn vị y tế trên địa bàn phải xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải từ nay cho đến cuối năm. Những cơ sở y tế nào chưa hoàn thiện và tiếp tục xả trực tiếp ra môi trường sẽ bị đóng cửa.

Không xử lý nước thải sẽ đóng cửa cơ sở y tế

Số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay các bệnh viện đóng trên địa bàn thải ra môi trường khoảng 23.000m3 nước thải y tế trong một ngày.

UBND TP cũng đã chấp thuận chủ trương xã hội hóa để giảm bớt kinh phí lắp đặt cho các đơn vị. Như vậy, với những bệnh viện không có đủ chuyên môn để lập phương án xây dựng và vận hành hệ thông xử lý nước thải thì kêu gọi xã hội hóa bằng cách giao cho doanh nghiệp đủ năng lực đầu tư.

Ngoài ra, những bệnh viện nào có đủ chuyên môn để lập dự án đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống thì Sở Tài nguyên Môi trường phê duyệt phương án kỹ thuật, sau đó chuyển Sở Y tế để được cấp vốn đầu tư.

Trước mắt ngành y tế cần hoàn tất việc xây dựng hệ thống với công suất 2m3 ngày đêm cho toàn bộ 322 trạm y tế phường xã trước trước tháng 6/2012 với chi phí dự kiến 100 tỷ đồng.

Việt Dũng

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet