Kiểm toán Ngân sách 2015: Kiểm toán giữ quan điểm, Bộ KHĐT muốn có trọng tài

Minh Tâm

Kiểm toán Nhà nước cho rằng Bộ KH&ĐT bố trí kế hoạch vốn cho 18 dự án không có cơ sở. Thứ trưởng Đào Quang Thu: "Tôi khẳng định Bộ KH&ĐT không sai" và muốn có bên thứ 3 làm trọng tài để kết luận.

Chiều ngày 30/5, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu đã có cuộc chia sẻ với báo chí về những vấn đề được nêu trong báo cáo Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Thứ tưởng Đào Quang Thu nói: ‘Tôi khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư không sai’.

Kiểm toán Ngân sách 2015: Kiểm toán giữ quan điểm, Bộ KHĐT muốn có trọng tài - ảnh 1

Kiểm toán Nhà nước cho rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (KH&ĐT) đã bố trí kế hoạch vốn 575,4 tỷ đồng cho 18 dự án không có cơ sở; phê duyệt vốn vượt tỷ lệ hỗ trợ quy định là 1.004,9 tỷ đồng… Đây là một trong những cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư bị “tố” sai phạm trong phân bổ vốn.

Trên tinh thần nếu có sai phạm Bộ sẽ xử lý, tuy nhiên, Thứ trưởng Đào Quang Thu khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư không sai.

Theo Thứ trưởng Đào Quang Thu, Bộ KH&ĐT không có chức năng “tự ý bố trí kế hoạch vốn”, Bộ cùng Bộ Tài chính chỉ làm nhiệm vụ ra soát lại phương án phân bổ vốn cho các dự án cụ thể, tổng hợp và báo cáo lại Thủ tướng các dự án đủ điều kiện giao vốn. Cụ thể phân bổ vốn do Bộ trưởng các Bộ chủ quản dự án và Chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm.

Khẳng định không trực tiếp bố trí vốn do dự án nào, đại diện Bộ KH&ĐT bác ý kiến cho rằng Bộ này bố trí vốn cho 18 dự án không có cơ sở.

Tương tự, với ý kiến cho rằng Bộ KH&ĐT không bố trí đủ vốn cho 14 dự án hoàn thành trước 31/12/2014 và 39 dự án dự kiến hoàn thành năm 2015, Bộ lý giải việc chưa bố trí đủ mức vốn theo đề xuất của các địa phương khi các dự án tiết kiệm chi phí hoặc bố trí vốn bằng nguồn lực khác.

Với ý kiến về việc Bộ bố trí vốn cho “12 dự án khởi công mới không đảm bảo các điều kiện chưa tuân thủ quy định về tỷ lệ vốn tối thiểu”, Bộ bảo lưu quan điểm không sai và cho biết các dự án này vẫn đủ vốn nếu tính cả nguồn vốn tối thiểu từ địa phương. Thứ trưởng Thu cũng khẳng định, cơ cấu nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho 13 dự án mà kiểm toán bêu tên vượt tỷ lệ hỗ trợ 1.004,9 tỷ đồng đều tuân thủ đúng quy định của Chính phủ.

Bộ KH&ĐT cũng có những giải trình với việc Kiểm toán Nhà nước cho rằng “tiến độ giao chi tiết kế hoạch vốn chậm và giao nhiều lần không đúng quy định tại Luật ngân sách”. Đại diện Bộ KH&ĐT đưa ra lý giải việc giao vốn chậm bởi nguyên nhân khách quan khi năm 2015 giao thời thực hiện Luật đầu tư công, chuyển đổi từ việc bố trí vốn theo tiến độ sang bố trí vốn theo kế hoạch. Theo đó, Bộ cho rằng khó xác định rõ được dự án nào giải ngân bao nhiêu tỷ nếu tính theo năm hành chính bởi sự chuyển đổi về phương pháp giải ngân.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết, trước khi phía Kiểm toán công bố, Bộ đã có ít nhất 2 lần giải trình về các vấn đề trên. Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng kiểm toán có quan điểm riêng của họ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quan điểm riêng. “Phía kiểm toán vẫn giữ quan điểm, Bộ cũng chịu thua”, Thứ trưởng bày tỏ. Đại diện Bộ KH&ĐT đề xuất bên thứ ba làm trọng tài cho những vấn đề trên.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Bộ KH&ĐT đã bố trí kế hoạch vốn 575,4 tỷ đồng cho 18 dự án không có cơ sở, vượt tỷ lệ hỗ trợ của ngân sách trung ương 20 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ phê duyệt cơ cấu nguồn vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư vượt tỷ lệ hỗ trợ quy định 1.004,9 tỷ đồng.

Bộ bố trí kế hoạch vốn cho dự án khởi công mới còn chiếm tỷ lệ cao, chiếm 19,32% tổng số dự án được giao. Trong khi đó, 14 dự án hoàn thành (bàn giao trước 31/12/2014) và 39 dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, bố trí cho nhiều dự án khởi công mới không đảm bảo các điều kiện, bố trí vốn cho một số dự án thông tin chưa đầy đủ và còn sai lệch.

Bộ KH&ĐT giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2015 còn chậm và giao nhiều lần (11 lần) trong đó có 10 lần giao sau ngày 31/12/2014, không đúng với quy định. Đến ngày 25/1/2017, Bộ mới trình Chính phủ phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài, chậm hơn so với ý kiến của Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet