Kiểm toán Nhà nước: Cập nhật nợ công chưa đầy đủ, chính xác!

N.A

Về sự chênh lệch giữa các số liệu công bố nợ công, Kiểm toán Nhà nước cho rằng Bộ Tài chính quản lý nợ công còn phân tán, thiếu đối chiếu. Do đó, việc tổng hợp và báo cáo số liệu nợ công chưa kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định.
Họp báo Kiểm toán Nhà nước

Tại buổi Họp báo Công bố Kết quả Kiểm toán năm 2016 được tổ chức chiều 21/7, Kiểm toán Nhà nước cho biết quan điểm về việc quản lý nợ công của Bộ Tài chính.

Theo Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính chưa lập kịp thời Báo cáo giám sát nợ, chưa lập Bản tin nợ công năm 2015 theo quy định của Luật Quản lý nợ công về báo cáo thông tin và công khai thông tin về nợ công.

"Việc quản lý nợ công còn phân tán, thiếu đối chiếu; theo dõi, thống kê, tổng hợp và báo cáo số liệu nợ công chưa kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định", báo cáo của Kiểm toán chỉ rõ. Vì vậy, việc Bộ Tài chính tổng hợp nợ công có thể chưa đầy đủ các khoản nợ Chính phủ, chính quyền địa phương. 

Vì thế, số liệu nợ công có sự chênh lệch giữa báo cáo của Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Theo báo cáo của Chính phủ ngày 19/10/2016, nợ công đến thời điểm 31/12/2015 là 2.608.421 tỷ đồng bằng 62,2% GDP. 

Tuy nhiên, KTNN xác định nợ công đến 31/12/2015 chỉ là 2.556.039 tỷ đồng bằng 61% GDP, giảm 52.382 tỷ đồng so với số báo cáo của Chính phủ. Nếu tính đầy đủ các khoản vay thực hiện trong năm 2016 để bù đắp bội chi năm 2014, 2015 số tiền 25.219 tỷ đồng và 8.171 tỷ đồng bù đắp bội chi năm 2015 đến thời điểm kiểm toán Bộ Tài chính chưa vay, thì nợ công là 2.589.429 tỷ đồng.

Như vậy, nợ công năm 2015 bằng 61,8% GDP, riêng nợ Chính phủ 2.098.022 tỷ đồng (gần 2,1 triệu tỷ đồng), bằng 50% GDP .

Theo Kiểm toán Nhà nước, tính đến 31/12/2015, tổng số dư nợ vay tồn ngân kho bạc 157.162 tỷ đồng. Trong đó các khoản ứng vốn có thời hạn trên 3 năm là 60.816 tỷ đồng, trên 1 năm là 61.045 tỷ đồng; các khoản vay từ năm 2014 trở về trước đến năm 2017 phải gia hạn năm 2015 là 120.725 tỷ đồng. Điều này “tiềm ẩn rủi ro thanh khoản của hệ thống Kho bạc Nhà nước”, Kiểm toán Nhà nước nhận định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet