Kiên Giang: Tổng kết 8 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ

Hiền Anh

Dân quân tự vệ (DQTV) của tỉnh đã tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương, cơ sở phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều ngày 22/9/2017, ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kết quả tập huấn, huấn luyện DQTV của tỉnh Kiên Giang những năm qua đạt được như sau:

Từ năm 2010 đến nay, các cấp đã tổ chức huấn luyện được: 137.431 lượt đồng chí (bình quân hằng năm đạt từ: 80,27% trở lên; năm 2017 huấn luyện đạt: 94,01%);

Đại tá Trần Ngọc Diệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Luật DQTV năm 2009.

Về hoạt động của DQTV: Tham gia tích cực trong phòng, chống lụt bão, tìm kiến cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng và làm công tác vận động quần chúng. Tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương, cơ sở phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2010 đến nay, đã huy động: 18.242 lượt DQTV, với: 36.229 ngày công lao động thực hiện các nhiệm vụ được giao, tạo lòng tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Về thực hiện chế độ, chính sách đối với DQTV: UBND tỉnh ban hành các văn bản đảm bảo chế độ, chính sách như: Trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng DQTV bằng mức: 0,08 (riêng dân quân biển bằng mức: 0,12) so với mức lương tối thiểu. Hỗ trợ tiền ăn: 47.000 đồng/người/ngày (riêng dân quân biển: 66.000 đồng/người/ngày) khi lực lượng tham gia học tập, tập huấn, huấn luyện, diễn tập…

Đồng thời, chi trả phụ cấp hằng tháng cho dân quân thường trực: 1.400.000 đồng/người/tháng và một số chế độ, chính sách khác…;

Về tổ chức, xây dựng DQTV: Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV được cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm. Chất lượng đảng viên được nâng lên, năm 2010 đạt: 13,75%, hiện nay đạt: 23,33% (tăng: 9,88%). Chi bộ quân sự cấp xã: 145/145 xã, đạt: 100% (tăng: 100% so với năm 2010)…

Đến nay, đã thành lập được: 99 Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cơ quan, tổ chức (trong đó, 42 Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh; 57 Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp huyện)…

Qua 08 năm thực hiện Luật DQTV, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện Luật DQTV đạt kết quả thiết thực; chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV được nâng lên, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quốc gia…

Tuy nhiên, công tác DQTV còn hạn chế về lãnh đạo, điều hành, chế độ, chính sách, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả và yêu cầu, nhiệm vụ của DQTV trong tình hình mới…

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các ý kiến đóng góp của đại biểu tại Hội nghị; đối với các kiến nghị, đề xuất, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Qua 8 năm triển khai, thực hiện Luật DQTV cho thấy cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện đạt hiệu quả với những kết quả quan trọng.

Trong những năm tới, tình hình biên giới và khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, yêu cầu phải tiếp tục thực hiện Luật DQTV, xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Do đó, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Luật DQTV và các văn bản có liên quan; tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền đối với lực lượng DQTV; xây dựng lực lượng DQTV phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao.

Chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, thường xuyên củng cố, kiện toàn, tổ chức biên chế; tổ chức diễn tập, hội nghị, hội thao, tập huấn, huấn luyện DQTV đúng phân cấp, đạt chất lượng; tiếp tục tổ chức đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở, bố trí, sử dụng cán bộ đúng mục đích, yêu cầu đào tạo; UBND các cấp chú trọng bảo đảm ngân sách kịp thời cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương; quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách trong xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet