Kiện toàn y tế cơ sở để chăm sóc sức khỏe nhân dân

Bộ Y tế vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiện toàn hệ thống y tế ở địa phương theo Nghị quyết Trung ương 6 Khoá XII.

Ảnh minh hoạ.

Bộ Y tế cho biết, để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho hệ thống y tế ở địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Khoá XII ký ngày 25/10/2017, Bô Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và thực hiện đúng, đầy đủ theo nội dung:

Kiện toàn hệ thống tổ chức y tế ở địa phương theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn – hiệu lực – hiệu quả, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và lãnh thổ theo quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Khánh Ngọc
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều