Kim Sơn: Ngành y phối hợp với các trường chia sẻ tác hại thuốc lá

Với mục tiêu những nội dung về tuyên truyền phòng chống thuốc lá vào trường học để thực hiện phòng trước chống, để không xảy ra tình trạng học sinh hút thuốc lá mới nghiêm cấm và thực hiện kỷ luật các học sinh.
Ảnh minh hoạ 

Nhiều năm nay, Trung tâm y tế huyện Kim Sơn, Ninh Bình đã phối hợp Trung tâm truyền thông GDSK tỉnh đã có những buổi tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá cho các giáo viên, học sinh ở các trường, giúp giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức, có những kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá, từ đó bản thân không hút và tích cực tham gia tuyên truyền cho bạn bè, người thân không sử dụng thuốc lá.

Hàng năm, Trung tâm Y tế sẽlàm đầu mối phối hợp với các trường phổ thông trên địa bàn huyện tổ chức nhiều buổi truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong các buổi tuyên truyền, tập trung vào Quyết định 1315/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường thực hiện công ước khung về phòng chống tác hại của thuốc lá”, đã có hiệu lực từ ngày 1.1.2010 và Quyết định số 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”, nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm tỷ lệ thanh, thiếu niên (15-24 tuổi) hút thuốc xuống còn 18%.

Để thực hiện được mục tiêu đó, các trường học phải thực hiện lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cho học sinh, cán bộ, giáo viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tiến tới xây dựng một môi trường học tập và làm việc trong lành, giúp ngăn ngừa việc bắt đầu hút thuốc trong học sinh và giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong học sinh, cán bộ, giáo viên.

K.C

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều