Kon Tum: Phát huy năng lực cán bộ người đồng bào DTTS

Những năm qua, UBND tỉnh Kon Tum đã đào tạo, bố trí công việc phù hợp với chuyên môn để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người đồng bào DTTS trên địa bàn phát huy hết sở trường, năng lực của bản thân.
Những năm qua, tỉnh Kon Tum đã đào tạo và phát huy tốt năng lực của cán bộ là người DTTS tại địa phương

Theo thống kê đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 2.985 cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm tỷ lệ 15,86% tổng số CB,CC,VC trên toàn tỉnh.

Trong đó cấp tỉnh có 652/6.266 người, chiếm 14,67%, cấp huyện có 1.409 người/10.126 người, chiếm 14,67%, cấp xã có 923/2.422 người, chiếm 46,67%.

Trong giai đoạn 2010-2017 tổng số CB, CC, VC người đồng bào DTTS được đào tạo là 6.717 lượt người. Qua đánh giá, phần lớn đội ngũ cán bộ người đồng bào DTTS sau khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ các mặt đã phát huy được trình độ, năng lực trong quá trình tham mưu triển khai nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Đây là kết quả tích cực về công tác tổ chức cán bộ người đồng bào DTTS thời gian qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đối với CB, CC, VC cấp tỉnh, cấp huyện người đồng bào DTTS đã cử đi đào tạo là 3.335 lượt. Trong đó, cử nhân, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị 160 người; Quản lý nhà nước chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên 104 người; đào tạo kĩ năng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng tập huấn khác 3.069 người; về đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài 02 người.

Đối với CB, CC cấp xã người đồng bào DTTS đã cử đi đào tạo là 3.382 lượt người. Trong đó: cử nhân, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị 424 người; Quản lý nhà nước chuyên viên chính, chuyên viên 38 người; đào tạo kĩ năng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng tập huấn khác 2.920 người.

Ngoài ra, từ năm 2010 đến tháng 10/2018, tỉnh đã cử đi đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đối với CB, CC, VC là người đồng bào DTTS cho tổng cộng 41 người, cụ thể: Thạc sỹ là 38 người, Tiến sỹ và tương đương là 03 người.

Về chính sách xây dựng cơ chế đặc thù trong công tác tuyển dụng CC, VC người đồng bào DTTS, UBND tỉnh Kom Tum đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chính sách ưu tiên tuyển dụng người đồng bào DTTS trong các kỳ tuyển dụng CC, VC trên địa bàn; đồng thời, đã giao riêng tổng cộng 281 chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng đối tượng là học sinh người đồng bào DTTS tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng và học sinh cử tuyển tốt nghiệp.

Qua triển khai thực hiện chính sách pháp luật trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ CB, CC,VC người đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh thường xuyên được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt người đồng bào DTTS sau khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy được năng lực bản thân trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch nguồn người đồng bào DTTS được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy trình và đảm bảo yêu cầu của quá trình đổi mới. Tỷ lệ CB, CC, VC được bố trí vào các chức danh lãnh đạo đạt tỷ lệ cao; học sinh cử tuyển sau khi tốt nghiệp trở về địa phương được bố trí công tác đúng với chuyên môn được đào tạo, thể hiện được những mặt tích cực, phát huy được hiệu quả trong công tác.

Ngoài ra, công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho đồng bào vùng DTTS phù hợp với đặc điểm của địa phương đã được chú trọng...

TIN LIÊN QUAN

Trần Nhân-Hải Dương

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều