Kon Tum tiến hành kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch về thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các DTTS trên địa bàn giai đoạn 2018-2020.

Dân tộc Ba Na ở Tây Nguyên

Theo đó, tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số (DTTS) như: Ba Na, Xơ Đăng, Ria Rai, Giẻ - Triêng, Brâu, Rơ Măm và Hrê trên địa bàn.

Mục đích là nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các DTTS phù hợp với tình hình tế của địa phương, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội, các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, thực hiện các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của DTTS ở địa phương để bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống một cách lâu dài, bền vững.

Đặc biệt là việc giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình các DTTS của địa phương, thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của người dân.

Theo kế hoạch, mục tiêu từ nay đến năm 2020, 70% cán bộ của cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các DTTS tỉnh Kon Tum được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp.

Bên cạnh đó, sưu tầm bổ sung các tài liệu, tư liệu, hiện vật quý hiếm là di sản văn hóa truyền thống điển hình các DTTS trên địa bàn tỉnh, bảo quản cấp thiết đối với các tài liệu, hiện vật quý hiếm (đã có hoặc mới được sưu tầm).

Nhất là việc hoàn thành lập tổng danh mục di sản văn hóa truyền thống điển hình các DTTS đang còn tồn tại hoặc đang có nguy cơ mai một trong cộng đồng các dân tộc. Thiết lập cơ sở dữ liệu di sản văn hóa truyền thống điển hình của các DTTS để quản lý.

H.Yến
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều